Skip to Menu Skip to Search Kontaktujte nás Czech-Republic Webové stránky a jazyky Skip to Content

Farmaceutická validace čištění od SGS – validujte malomolekulová léčiva, peptidy, proteiny a čisticí prostředky a identifikujte kontaminanty.

Ve farmaceutickém prostředí je zásadní zajistit, že vaše zařízení a nástroje jsou čisté, udržované a dezinfikované v řádných intervalech, aby nedocházelo k nesprávnému fungování nebo kontaminaci vašich léčivých přípravků. Naše služby farmaceutické validace čištění zahrnují analýzu celkového uhlíku a testování celkového organického uhlíku (TOC) – rychlý, přesný a nenákladný screeningový protokol pro validaci malomolekulových léčiv, peptidů, proteinů a čisticích prostředků.

Proč si zvolit farmaceutickou validaci čištění od SGS?

Můžeme vám pomoci:

  • validovat malomolekulová léčiva, peptidy, proteiny a čisticí prostředky;
  • ochránit drahé výrobní série prostřednictvím rychlého odhalení kontaminace;
  • identifikovat a kvantifikovat kontaminanty s využitím rozsáhlé řady zařízení pro chromatografii a hmotnostní spektrometrii;
  • dodržovat zákonné povinnosti, například podle americké Sbírky federálních předpisů (CFR) – titul 21 CFR 211.67.

Spolehlivá farmaceutická validace čištění od předního poskytovatele

Jako přední světový poskytovatel farmaceutické validace čištění a analýz TOC v rámci validace čištění vám nabízíme potřebné zkušenosti, technickou odbornost a znalost předpisů a jedinečnou celosvětovou síť.

TOC lze použít se společně všemi relevantními standardními metodami vzorkování, jako jsou výtěry, stěry, výplachy a ponorné techniky, a v případě potřeby je lze provádět při plném uplatnění protokolů pro správnou laboratorní praxi (GLP). TOC mohou být použity také ve spojení s vnitřním čištěním na místě (CIP) i s čištěním vnějším (COP).

Náš analyzátor celkového organického uhlíku Shimadzu nabízí možnosti měření, včetně:

  • celkového uhlíku (TC) s rozsahem měření 0–3000 mg/l;
  • anorganického uhlíku (IC) s rozsahem měření 0–2500 mg/l;
  • testování celkového obsahu organického uhlíku (TOC);
  • obsahu neodtěkatelného organického uhlíku (NPOC).

Všechny metody mají krátké časy analýzy a obvykle vyžadují vzorky o objemu v rozsahu 350–20 400 µl.

Zjistěte více o naší farmakologické validaci čištění, kontaktujte nás ještě dnes.