Skip to Menu Skip to Search Kontaktujte nás Czech-Republic Webové stránky a jazyky Skip to Content

Proteiny hostitelských buněk jsou největším proteinovým kontaminantem biofarmaceutik odvozených technologií rekombinantní DNA; minimalizace jejich obsahu ve finálním výrobku vyžaduje procesy obnovy proteinů. Navíc bývají často imunogenní a představují riziko jak pro účinnost léku, tak pro bezpečnost pacienta. Úroveň DNA hostitelské buňky je rovněž kontaminant; regulatorní orgány jako např. Světová zdravotnická organizace, EU a FDA proto stanovily maximální množství, které je ve výrobcích považováno za bezpečné.

Testy nečistoty hostitelských buněk prováděné společností SGS jsou důležitým přínosem pro kvalitu a bezpečnost vašich výrobků. Pomocí těchto testů prováděných našimi odborníky ve špičkově vybavených laboratořích po celém světě můžete doložit bezpečnost tím, že prokážete, zda nečistoty hostitelských buněk odpovídají přijatelné úrovni.

Společnost SGS vám poskytne dostatečně citlivé testovací metody zaměřené na detekci nečistot hostitelských buněk a současně je schopna vyvinout specifické testy proteinů hostitelských buněk pro vaši expresní buněčnou linii. K našim testům patří:

  • testy proteinů hostitelských buněk - ELISA, ILA (Imunotesty ligandů), SDS-PAGE a imunoblotting;
  • testy DNA hostitelských buněk - kvantitativní PCR a dot-blot hybridizace;
  • produkce protilátek proti "nulovým buňkám" - imunizace.

Společnost SGS je světovou jedničkou v oblasti inspekce, verifikace, testování a certifikace a úroveň našich testovacích služeb se neustále zdokonaluje tak, aby nadále patřily k nejlepším ve své třídě. Pokud si zajistíte služby testování nečistoty hostitelských buněk u nás prostřednictvím outsourcingu, znamená to, že svěříte svou důvěru prověřené smluvní výzkumné organizaci, která spolupracuje s předními hráči v odvětví Life Sciences.