Skip to Menu Skip to Search Kontaktujte nás Czech-Republic Webové stránky a jazyky Skip to Content

Společnost SGS má přes 25 let zkušeností a provozuje tři laboratoře dodržující správnou laboratorní praxi (GLP). Její tým specialistů zajišťuje v rámci služeb z oblasti "Life Science" farmakokinetické analýzy a bioanalytické služby.

Farmaceutické a biotechnické společnosti všech velikostí si nás zvolily za svého preferovaného partnera pro bioanalýzy. SGS má zkušenosti s vyvíjením testů de novo (včetně imunologických testů) a s podporou rozsáhlých rutinních analýz vzorků, od preklinických po klinické studie.

Pro bioanalýzy různých tříd sloučenin (včetně peptidů) nabízí společnost SGS řadu technik a metod a zajišťuje rychlé bioanalýzy ve velkém měřítku. Naše metoda vývoje procesů se zaměřuje na vysoce výkonné technologické možnosti (např. extrakce pomocí TurboFlow, robotů MultiProbe).

Společnost SGS nabízí přes 700 validovaných bioanalytických metod, které jsou připraveny k použití ve velmi krátkém čase. Validační kritéria se řídí pravidly FDA (květen 2001) a konference z Crystal City (květen 2006). Veškeré validace jsou upravené pro požadavky konkrétních programů.

Analýza suché kapky krve

Technologie suché kapky krve (DBS) má několik výhod pro toxikokinetickou (TK) a farmakokinetickou (FK) analýzu, tj. potřeba odběru menšího vzorku krve, odpadá nutnost zpracování po odběru, je zde menší biologické riziko a menší potřeba prostor pro manipulaci se zásilkami vzorků a jejich skladování. Navíc je možné zjednodušit analýzu vzorků.

Klinická hodnocení v rané až pozdní fázi a post-marketing

Pro bioanalýzy různých tříd sloučenin je vám k dispozici velký výběr technik a metod. Výjimečné možnosti zpracování vzorků a analytické dovednosti nám společně s vědeckou odborností dovolují poskytovat rychlé, velkoobjemové bioanalýzy:

 • hmotnostní spektrometrii;
  • 29 LC-MS/MS, 5 GC-MS;
 • imunoanalýzu;
  • vývoj zakázkových imunoesejí ve formě singleplex;  
   • EIA;
   • radioimunoesej (RIA);
   • vývoj a validace testů biomarkerů;
  • multiplexové zakázkové imunoeseje;
   • zpracování BD beads array a kvantifikace pomocí BD FACSCanto II + vysokokapacitním přístrojem na zpracování vzorků na mikrotitračních destičkách s 96 a 384 jamkami a softwarem BD FACSDIVA, plně validovaným podle pravidel 21 CFR část 11;
   • vývoj a validace testů biomarkerů;
 • klasickou vysokoúčinnou kapalinovou chromatografii (HPLC);
  • 6 HPLC systémů vybavených UV, fluorescenčními a elektrochemickými detektory;
 • automatizovanou přípravu vzorků s využitím robotiky nebo technologie turbulentního proudění;
 • velká kapacita skladu pro vzorky a skvělý systém sledování vzorků (skladování 400 000 vzorků a ekvivalentní záloha);
 • aktuální výkon přes 200 000 vzorků za rok;
 • manipulace a sledování vzorků prostřednictvím systému Watson LIMS.