Skip to Menu Skip to Search Kontaktujte nás Czech-Republic Webové stránky a jazyky Skip to Content

Analýzy nečistot souvisejících s přípravkem a produkty rozkladu od SGS – analýza zásadních nečistot souvisejících s přípravkem u biofarmaceutických výrobků.

Identifikace a charakterizace nečistot nebo produktů rozkladu ve vašich biofarmaceutických výrobcích jsou zásadní během vývoje biofarmaceutického výrobku. Nabízíme analytické služby pro charakterizace nečistot a produktů rozkladu pro vaše biotechnické a biologické produkty pomocí kombinovaných technik.

Proč si vybrat analýzy nečistot souvisejících s přípravkem u biofarmaceutických výrobků od SGS?

Můžeme vám pomoci:

  • charakterizovat nečistoty a produkty rozkladu ve vašich biotechnických a biologických výrobcích;
  • analyzovat modifikované formy biotechnických a biologických výrobků;
  • analyzovat zkrácené formy biotechnických a biologických výrobků;
  • analyzovat agregáty produktů.

Spolehlivá analýza nečistot souvisejících s přípravkem u biofarmaceutických výrobků – od předního poskytovatele

Jako přední světový poskytovatel analýz nečistot souvisejících s přípravkem a produkty rozkladu vám nabízíme potřebné zkušenosti, technickou odbornost a znalost předpisů a jedinečnou celosvětovou síť.

Nabízíme vám široký okruh technik, mezi něž patří:

  • analýza posttranslačních modifikací založená na hmotnostní spektrometrii a peptidovém mapování;
  • analýza glykosilace pomocí hmotnostní spektrometrie;
  • kapalinová chromatografie;
  • izoelektrická fokusace (IEF) a kapilární izoelektrická fokusace (cIEF);
  • analytická ultracentrifugace (AUC);
  • rozměrově vylučovací chromatografie s mnohoúhlovým detektorem rozptylu světla (SEC-MALS).

Spojte se s námi ještě dnes k projednání, jak vám naše analýza nečistot souvisejících s přípravkem může pomoci u biofarmaceutických výrobků.