Skip to Menu Skip to Search Kontaktujte nás Czech-Republic Webové stránky a jazyky Skip to Content

Analýzy nečistot a reziduí z výrobního procesu od SGS – účinné testování reziduálních nečistot a analýza reziduí pro vaše biofarmaceutické výrobky.

Řada sloučenin přidaných během výroby vašich biofarmaceutických výrobků se může objevit v konečném výrobku jako nečistoty z výrobního procesu. Reziduální nečistoty však může být obtížné detekovat. Proto vám nabízíme účinnou analýzu nečistot z výrobního procesu, testování reziduálních nečistot a analýzu reziduí v biofarmaceutických přípravcích. Díky tomu vám můžeme pomoci potvrdit účinné odstranění nečistot v následném postupu a jejich nepřítomnost ve finálním produktu.

Proč si zvolit analýzy nečistot z výrobního procesu a reziduí od SGS?

Nabízíme analýzu nečistot z výrobního procesu, testování reziduálních nečistot a analýzu reziduí v biofarmaceutických přípravcích, které vám pomohou:

  • analyzovat nečistoty z výrobních procesů a kontaminující látky ve vašich biotechnických nebo biologických výrobcích;
  • potvrdit účinné odstranění nečistot v následném postupu;
  • zajistit nepřítomnost nečistot ve vašem finálním produktu;
  • detekovat nečistoty z hostitelských buněk, včetně proteinů z hostitelských buněk a kyseliny deoxyribonukleové (DNA) hostitelských buněk;
  • vytvořit specifické testy pro hostitelské buňky pro váš expresní model buněčných linií;
  • prokázat bezpečnost zobrazením, zda nečistoty z hostitelských buněk jsou v přijatelných mezích.

Spolehlivá analýza nečistot z výrobního procesu od předního poskytovatele

Jako přední světový poskytovatel testování reziduálních nečistot a reziduální analýzy u biofarmak vám nabízíme potřebné zkušenosti, technickou odbornost, znalost předpisů a jedinečnou celosvětovou síť.

Nabízíme vám celou řadu špičkových nástrojů pro chromatografii a hmotnostní spektrometrii, v kombinaci s rozsáhlými zkušenostmi s vývojem metodologií, které se používají pro optimalizaci analytických metod k analýze nečistot. Optimalizovaná metoda pak může být validována buď jako limitní test nebo plná validace ICH Q2(R1) podle GMP.

Zjistěte více o našich službách analýzy nečistot z výrobního procesu, kontaktujte nás ještě dnes.