Skip to Menu Skip to Search Kontaktujte nás Czech-Republic Webové stránky a jazyky Skip to Content

Charakterizace čisticích prostředků a povrchově aktivních látek od SGS – řada technik, včetně analýzy povrchově aktivních látek, testování reziduálních povrchově aktivních látek a analýzy reziduálních čisticích prostředků vám pomohou charakterizovat povrchově aktivní složky.

Nabízíme rozsáhlé zkušenosti s detailní charakterizací povrchově aktivních složek, individuálně, ve směsích nebo ve finálních výrobcích. Díky naším hlubokým znalostem technik analýzy povrchově aktivních látek můžeme vybrat vhodný analytický přístup, který bude vyhovovat potřebám vašich individuálních projektů.

Tyto přístupy zahrnují:

 • pozitivní a negativní ionizaci elektrosprejem s hmotnostní spektrometrií (ES-MS);
 • pozitivní a negativní ionizaci kapalinovou chromatografií s hmotnostní spektrometrií (LC-MS);
 • hmotnostní spektrometrii s laserovou desorpcí a ionizací za účasti matrice s průletovým analyzátorem (MALDI-TOF MS) pro identifikaci neiontových povrchově aktivních látek.

Proč si zvolit analýzu a charakterizaci čisticích prostředků a povrchově aktivních látek od SGS?

Naše služby zahrnují analýzu povrchově aktivních látek, testování reziduálních povrchově aktivních látek a analýzu reziduálních čisticích prostředků. Můžeme vám pomoci:

 • detekovat a kvantifikovat přítomnost čisticích prostředků v biofarmaceutických produktech podle směrnic ICH Q6B, včetně TWEEN a polyethylenglykolu (PEG);
 • identifikovat kationtové a amfoterické čisticí prostředky, jako jsou kvartérní amoniové soli, N-oxidy, sulfobetainy a neiontové čisticí prostředky, pomocí pozitivní ES-MS;
 • identifikovat aniontové čisticí prostředky, jako jsou alkylbenzensulfonáty a jiné sulfáty, pomocí negativní ES-MS;
 • identifikovat alkoxylované neiontové čisticí prostředky, jako jsou alkylfenolethoxyláty, propoxyláty alkoholů a benzínové disperzanty, pomocí LC-MS;
 • analyzovat nízké hladiny povrchově aktivních látek nebo kompletní matrice pomocí LC-MS.

Spolehlivá analýza a charakterizace čisticích prostředků a povrchově aktivních látek od předního poskytovatele

Jako přední světový poskytovatel analýz a charakterizace čisticích prostředků a povrchově aktivních látek vám nabízíme potřebné zkušenosti, technickou odbornost, znalost předpisů a jedinečnou celosvětovou síť.

Naše analýzy a charakterizace čisticích prostředků a povrchově aktivních látek jsou využívány v celé řadě průmyslových odvětví:

 • monitorování protokolů čištění ve farmaceutickém průmyslu;
 • detekce benzinových aditiv pomocí negativní ES-MS;
 • analýzy vzorků půdy, podzemních vod a bentické fauny na přítomnost stopového množství povrchově aktivních látek, včetně zbytků fluorsulfonátů, perfluorooktansulfonátu (PFOS) a produktů rozpadu odvozených z hasicích pěn.

Zjistěte více o naší analýze a charakterizaci čisticích prostředků a povrchově aktivních látek, kontaktujte nás ještě dnes.