Skip to Menu Skip to Search Kontaktujte nás Czech-Republic Webové stránky a jazyky Skip to Content

Společnost SGS má více než 25leté zkušenosti s poskytováním služeb v oblasti "Life Science" a zajišťuje klinické studie ADME a kompletní analýzy s radioaktivně značenou složkou.

Díky následujícím integrovaným možnostem je společnost SGS vaším ideálním partnerem v oblasti profilování metabolitů a studií hmotnostní bilance:

  • analýza a klinická hodnocení prováděná ve spolupráci s vlastním střediskem společnosti SGS pro fázi I v Belgii;
  • stanovení hmotnostní bilance v šesti až osmi studiích u člověka za rok;
  • studie lidského metabolismu s využitím pokročilých metod LC-MS/MS a dalších technologií (QTrap, QTof, TopCount);
  • kapalinové scintilační měření a spalování vzorků pro radiokarbonovou metodu (studie hmotnostní bilance);
  • stanovení proteinových vazeb;
  • vysokoúčinná kapalinová chromatografie (HPLC) s online radiodetektorem a MS pro stanovení metabolických profilů;
  • analýza neznačených léků pomocí LC-MS/MS.

Mikrodávkování

Společnost SGS provádí studie mikrodávkování ve svých klinických centrech a na analytické části spolupracuje s vybraným partnerem, který zajišťuje velmi citlivou analytiku (akcelerační hmotnostní spektrometrie) potřebnou ke kvantifikaci radioaktivity v biologických vzorcích získaných z těchto klinických studií.