Skip to Menu Skip to Search Kontaktujte nás Czech-Republic Webové stránky a jazyky Skip to Content

Jen mál firem dokáže svými službami konkurovat znalostem, zkušenostem a úspěchům divize LSS (Life Sciences) společnosti SGS v oblasti poskytování bioanalytických služeb.

Jako jeden z největších evropských poskytovatelů bioanalytických služeb se třemi laboratořemi, které dodržují zásady správné laboratorní praxe (GLP), jsme schopni poskytnout různě velkým farmaceutickým a biofarmaceutickým společnostem celou škálu testů při vývoji léčiv v preklinickém i klinickém stádiu - od počáteční do pozdní fáze. Rovněž vyvíjíme zcela nové testy (včetně imunologických).

Pilířem bioanalytického testování společnosti SGS je rozsáhlá škála ověřených metod a biomarkerů; naše klinické týmy se aktivně věnují též vývoji testů a ověřování některých inovativních biomarkerů, díky čemuž jsme posílili svou pověst průkopníka v daném odvětví. Dosud máme více než 700 validovaných testů a analýz. K našim službám patří:

 • buněčné biotesty;
 • testování imunogenicity;
 • profilování metabolitů;
 • základní farmakokinetické děje (ADME) 14C;
 • přenos, vývoj, optimalizace a ověření metod;
 • FD bioanalýza (biomarkery);
 • FK bioanalýza (malé molekuly a biofarmaceutika).

Dohled nad poskytovanými službami zajišťují velice zkušení a řádně vyškolení analytici, kteří jsou schopni provádět rychlé velkoobjemové analýzy při využití celé řady inovativních technik, k nimž patří:

 • hmotnostní spektrometrie (LC-MS/MS); 
 • imunochemie;
 • technologie vysoce výkonné kapalinové chromatografie (UPLC);
 • automatizovaná příprava vzorků s využitím robotiky nebo technologie turbulentního proudění;
 • velké skladovací prostory spolu se systémem čárových kódů k uložení až 400 000 vzorků.

Společnost SGS je světovou jedničkou v oblasti kontroly, ověřování, testování a certifikace. Naše divize Life Science Services (služeb v oblasti přírodních a biologických věd) spolupracuje s 20 nejvýznamnějšími světovými farmaceutickými společnostmi, stejně vysokou úroveň služeb však od nás obdrží každý klient - bez ohledu na velikost.