Skip to Menu Skip to Search Kontaktujte nás Czech-Republic Webové stránky a jazyky Skip to Content

Biofarmaceutika jako jeden z nejrychleji se rozvíjejících vědních oborů nabízí výzkumným pracovníkům i obchodníkům skvělé nové příležitosti.

Společnost SGS vyvinula celou řadu služeb, které vycházejí z našich dlouholetých zkušeností v oblasti biofarmaceutického testování, klinického výzkumu a bezpečnosti a kontroly jakosti a napomáhají současnému rychlému pokroku.

Společnost SGS je průkopníkem v oblasti fyzikálně-chemické charakterizace a používá vysoce účinnou hmotnostní spektrometrii a další pomocné techniky k analýze primární struktury a struktury vyššího řádu (glyko)proteinů. Věnujeme se nepřetržité inovaci služeb testování biologických látek a podobných biologických přípravků (tzv. biosimilars) a pomáháme tak firmám rychle a bezpečně provádět klinický výzkum a klinická hodnocení a uvádět jejich výrobky na trh co nejdříve. Naši specialisté v oboru biofarmacie mají nezbytné znalosti a zkušenosti k tomu, aby s biofarmaceutiky, jako jsou rekombinantní proteiny a peptidy, monoklonální protilátky nebo léčiva na bázi nukleových kyselin, provedli všechny kroky od laboratorních testů přes charakterizaci a testy kontroly jakosti až k testům bezpečnosti a účinnosti v rámci klinických hodnocení.

Naši odborníci jsou vždy připraveni projednat s vámi techniky, které používáme, a různé úpravy našeho programu tak, aby odpovídal vašim potřebám. Naši odborníci poskytují rovněž poradenské služby v oblasti biotechnologií a mohou vám pomoci vyvinout, ověřit a zlepšit metody a efektivitu vašeho výzkumu, vývoje a výroby.