Skip to Menu Skip to Search Kontaktujte nás Czech-Republic Webové stránky a jazyky Skip to Content

Auditorské, certifikační, verifikační a školicí služby SGS podporují vaše podnikové osvědčené postupy společenské odpovědnosti a pomáhají upevnit vysoké standardy v rámci vaší organizace.

Od systémů řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci po audity společenské odpovědnosti vám pomáháme zajistit, abyste splnili nejvyšší mezinárodní standardy pro vaše průmyslové odvětví. Naše celosvětové sítě specialistů mají znalosti a odborné dovednosti pro zhodnocení, zda vaše standardy dosahují potřebné úrovně odpovědnosti a společenské odpovědnosti. Ověření našimi týmy odborníků vám dává důvěru ve vaše stávající systémy a také ukazuje příležitosti pro budoucí zlepšení. A školicí a informativní programy zajistí, že vaše vysoké standardy jsou dodržovány napříč vaší organizací a dodavatelským řetězcem.

Zvýšení vaší reputace pak jen znamená dobré zprávy pro výkon podniku. Kontaktujte nás ještě dnes pro vypracování individuálního plánu řešení auditu, certifikace, prověření a školení pro zvýšení vašich obchodních aktivit.