Skip to Menu Skip to Search Kontaktujte nás Czech-Republic Webové stránky a jazyky Skip to Content

Služba péče o bezpečnost a ochranu zdraví při práci a ochranu životního prostředí (BOZP a OŽP) poskytovaná společností SGS zajišťuje zdraví a bezpečnost vašich pracovníků a soulad s požadavky BOZP a OŽP ve výstavbě.

V dílně nebo na staveništi, zaměstnanci - vaši i pracovníci dodavatele - musí spolupracovat a používat různé materiály a vybavení. Nehody mohou mít katastrofální následky pro zaměstnance, přihlížející, i pro vaši organizaci. V rámci naší péče o bezpečnost a ochranu zdraví při práci a ochranu životního prostředí poskytujeme koordinaci a sledování, aby bylo zdraví a bezpečnost vašich pracovníků v souladu s požadavky BOZP a ŽP při výstavbě.

Proč zvolit službu péče o bezpečnost a ochranu zdraví při práci a ochranu životního prostředí od SGS?

Ať už působíte jako zprostředkovatel při výstavbě, generální dodavatel či jako stavební firma, můžeme vám pomoci:

 • navrhovat aktivní opatření a zabránit tak nehodě dříve, než se z ní stane úraz
 • koordinovat všechny zdravotní a bezpečnostní aspekty vašeho projektu výstavby  
 • vypracovat návrh programu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a prověřit veškeré stávající či navržené programy
 • splňovat veškeré platné předpisy a požadavky v oblasti ochrany zdraví, bezpečnosti a životního prostředí ve výstavbě
 • zajistit zdraví a bezpečnost pracovníků, snížit riziko nehod a zlepšit produktivitu na staveništi
 • získat odborné rady a doporučení pro dodržování bezpečnosti v budoucnosti a pro vytváření dlouhodobé kultury bezpečnosti
 • zajistit plnou shodu se směrnicí ES 92/57 EHS.

Prvotřídní péče o bezpečnost a ochranu zdraví při práci a ochranu životního prostředí od předního dodavatele

Jako přední dodavatel péče o bezpečnost a ochranu zdraví při práci a ochranu životního prostředí vám nabízíme bezkonkurenční odbornost, prostředky a zkušenosti. Kromě toho nám naše jedinečná celosvětová působnost umožňuje vyslat na vaši stavbu či do továrny zkušené a kvalifikované koordinátory bezpečnosti, ať už působíte kdekoliv.

Naše služby péče o bezpečnost a ochranu zdraví při práci a ochranu životního prostředí zahrnují:

 • koordinaci bezpečnosti v průběhu fáze projektování, výroby a výstavby
 • doporučení pro preventivní opatření
 • doklady o koordinaci
 • analýzu rizik v oblasti bezpečnosti
 • překontrolování i vypracování programu ochrany zdraví a bezpečnosti
 • interní kontroly oprávnění
 • ověření povolení vstupu
 • kontrolu přístupu do vyhrazených prostor  
 • kontrolu osvědčení pro jeřáby a jejich obsluhu
 • kontrolu kolektivní ochrany  
 • kontrolu osobního ochranného vybavení (včetně přileb, rukavic a obuvi)
 • kontrolu bezpečnostního značení
 • určení přepravních či únikových cest
 • dodávku externích koordinátorů BOZP a OŽP
 • metodickou pomoc a koordinaci týkající se předpisů pro BOZP
 • pravidelné záznamy a zprávy zaměřené na neshody, nápravná či preventivní opatření a statistické údaje
 • kurzy školení bezpečnosti práce.

Spojte se s námi ještě dnes a zjistěte si, jak vám naše služba péče o bezpečnost a ochranu zdraví při práci a ochranu životního prostředí může pomoci splňovat veškeré požadavky BOZP a OŽP při výstavbě.