Skip to Menu Skip to Search Kontaktujte nás Czech-Republic Webové stránky a jazyky Skip to Content

Společnost SGS vám pomáhá nakládat s vašimi vodními zdroji a zajistit dodávku čisté vody.

Nabízíme vám širokou škálu služeb pro odebírání vzorků a provádění analýz přímo na pracovišti, sloužících k zajištění kvality vody a také k zajištění toho, aby vypouštění odpadní vody nezpůsobovalo kontaminaci životního prostředí.

Naše služby v oblasti vody pomáhají vaší správě životního prostředí a zajišťují shodu s příslušnými předpisy, platnými pro vaše odvětví.

Environmentální management je nezbytný v celém rozsahu služeb týkajících se vody a je třeba zajistit soulad s regulačními standardy a nejlepší současnou praxí. V SGS nabízíme komplexní rozsah služeb a vzorkování, laboratorních analýz a služeb práce s daty, které nám umožňují monitorovat a interpretovat vaši situaci v oblasti vody a navrhnout řešení, která uspokojí vaše potřeby. Ještě dnes kontaktujte naši síť odborníků a zjistěte více.