Skip to Menu Skip to Search Kontaktujte nás Czech-Republic Webové stránky a jazyky Skip to Content

Abychom vám pomohli při nakládáním s odpadem a se zlepšením bezpečnosti vašich produktů, nabízí společnost SGS celou řadu terénních služeb a odběru vzorků z životního prostředí, které vám pomohou splnit všechny příslušné předpisy.

Jestliže vaše podnikatelské aktivity zahrnují nakládání s odpadními produkty, které mohou být klasifikovány jako nebezpečné, nabízíme vám škálu služeb, které zajistí, že s vaším odpadem bude nakládáno efektivně a v souladu s předpisy. Naše služby v oblasti odpadů a bezpečnosti výrobku zahrnují odběry vzorků odpadu a monitoring poklesu terénu skládky.

Rozumné nakládání s odpadem vytváří dobrou vizitku vaší firmy. Ale abyste tak mohli konat, potřebujete důvěryhodné a spolehlivé informace. Jako světoví vůdci v oblasti laboratorních analýz poskytujeme ucelené odběry vzorků odpadu a monitorovací služby, které chrání vaši podnikatelskou činnost a životní prostředí. Můžeme vám pomoci s monitoringem poklesu terénu skládky odpadu, aby se zabránilo zhroucení půdy, a také vám pomoci se správou skládky a její kompaktností.

Vyhněte se pokutám nákladným pro vaše finance a špatných pro vaši pověst a nakládejte se svým průmyslovým odpadem transparentním a k životnímu prostředí bezpečným způsobem. Volejte naše akreditované týmy ještě dnes a dojednejte si služby v oblasti odpadů a bezpečnosti výrobků.