Skip to Menu Skip to Search Kontaktujte nás Czech-Republic Webové stránky a jazyky Skip to Content

Komplexní soubor námořních služeb od SGS, včetně laboratorní analýzy a poradenských služeb v každém větším přístavu na celém světě.

Lodní doprava je nejvýznamnější globální dopravní systém, který zajišťuje 90 % světového obchodu. Abychom vám pomohli orientovat se ve stále regulovanějších mořích, naše námořní služby vám nabízejí řadu terénních služeb, laboratorní analýzu a poradenské služby v každém větším přístavu na světě.

Proč si zvolit námořní služby od společnosti SGS?

Můžeme vám pomoci:

 • Vyhovět americkému všeobecnému povolení EPA pro plavidla 2013 a Úmluvě o práci v námořní oblasti 2006;
 • Splnit předpisy o emisích síry;
 • Vyhovět normě D2 Úmluvy IMO o balastní vodě 2004;
 • Potvrdit, že vaše plavidla splňují ekologické požadavky stanovené v revidovaných předpisech MARPOL, příloha VI.

Světová jednička v poskytování námořních služeb s více než 140 lety zkušeností

Jako světová jednička v oblasti certifikace, testování, verifikace a inspekce vám nabízíme 140 let zkušeností při práci v námořním průmyslu. Světovým flotilám poskytujeme řadu terénních služeb a vytvořili a rozvinuli jsme zařízení pro odběr vzorků, abychom vyhověli nové normě D2 v oblasti Úmluvy IMO o balastní vodě.

Naše námořní služby zahrnují:

 • Vzorkování a testování balastní vody podle normy D-2 (včetně testování na vodu v podpalubí, šedé vody a černé vody);
 • Odběr a testování mycí vody z čisticího systému podle IMO MEPC.184(59);
 • Odběr a testování pitné vody podle pokynů WHO pro sanitaci lodí;
 • Testování znečištění ovzduší;
 • Testování souladu;
 • Pomoc s výkladem regulačních požadavků;
 • Vzorkování vybavení, včetně lahví, chladicích boxů a dokumentace;
 • Vzorkování na místě;
 • Terénní testování;
 • Dopravu vzorků do laboratoře;
 • Analýzu souladu vzorků;
 • Vydávání zpráv a řízení dat;
 • Palubní testování emisí z komínů;
 • Inspekci a testování kvality vzduchu v interiérech (IAQ);
 • Měření rozsahu hlukových vibrací;
 • Sledování, testování a vzorkování azbestu;
 • Testování pevných zbytků z nákladů podle požadavků MARPOL V;
 • Hygienické služby a bezpečnost potravin;
 • Služby v oblasti množství a kvality paliv;
 • Sledování stavu mazacích přípravků.

Nabízíme také vzorkování a testování čisticích systémů zplodin plynů, včetně:

 • Auditu systému kontinuálního sledování emisí (CEMS), validace a kalibrace;
 • Správy a interpretace dat;
 • Měření NOx, SO2, CO, CO2, kyslíku, NH3, prachu a průtoku podle metod IMO revidované přílohy VI, CARB, US EPA a EN;
 • Palubního testování, sledování a vydávání zpráv týkající se vstupu částic, distribuce velikostí částic a chemické analýzy částic na vstupu a výstupu plynu ze systému čištění zplodin (EGCS);
 • Palubního testování, sledování a vydávání zpráv o úrovni hluku systému čištění zplodin; 
 • Palubní analýzy vzorků vody;
 • Pobřežní analýzy vzorků vody a paliva.

Působíme téměř v každém větším přístavu na zeměkouli, abychom vám pomohli splnit předpisy, vyhovět normám a zajistit bezpečnou plavbu. Spolupracujeme s vámi, abychom vyvinuli strategie zajišťující vzorkování a testování nezbytného počtu požadovaných parametrů při jedné zastávce na všech hlavních trasách.

Obraťte se na nás ještě dnes se svými požadavky pro námořní služby.