Skip to Menu Skip to Search Kontaktujte nás Czech-Republic Webové stránky a jazyky Skip to Content

Služby technického dozoru od společnosti SGS - nezávislá kontrola a dohled nad tím, aby vaše zakázka byla realizována v požadované kvalitě a dodána podle harmonogramu.

Jako investor projektu musíte mít jistotu, že váš hlavní dodavatel dodrží všechny podmínky vaší smlouvy. Jako nezávislá třetí strana vám nabízíme komplexní škálu služeb technického dozoru, ať už se jedná o technický dozor nájemce či vlastníka, čímž zajistíme, že váš projekt bude realizován v požadované kvalitě a v souladu s veškerými podmínkami.

Proč používat služby technického dozoru od SGS?

Komplexní schopnosti našeho týmu specialistů v mnoha oborech vám přinesou efektivní a odbornou péči počínaje fází návrhu projektu, přes výstavbu až po fázi provozu. V čem vám to pomůže:

 • využívat výhod komplexní škály služeb technického dozoru, ať už se jedná o technický dozor nájemce či vlastníka;
 • zajistit, aby hlavní smlouva mezi vámi a hlavním dodavatelem splňovala všechny požadované a dohodnuté podmínky;
 • využívat výhod nezávislé kontroly harmonogramu realizace vašeho projektu a pomoci při zajištění požadované kvality a technických specifikací;
 • zajistit, aby vaše zařízení, materiál, vybavení, objekty a projekty splňovaly veškeré požadavky na kvalitu a výkon, bez ohledu na to, zda jsou závazné či dobrovolné, vyplývají ze zákona nebo z přání zákazníka
 • zaměřit se na svoji hlavní činnost a omezit účast svých zaměstnanců na dohledu a schvalování plateb.

Spolehlivé služby technického dozoru od předního dodavatele

Díky našim bezkonkurenčním odborným znalostem při poskytování nezávislých služeb technického dozoru jsme tím pravým partnerem pro klienty na celém světě. Naše celosvětová síť profesionálních techniků nám umožňuje poskytovat takovou pomoc, kterou potřebujete a všude tam, kde ji potřebujete.

Rozsah našich služeb technického dozoru zahrnuje:

 • Technický dozor nájemce– nabídka technického poradenství a pomoci při identifikování a řešení technických rizik souvisejících s rozhodováním o investování
 • Technický dozor vlastníka- nabídka technického poradenství a pomoci za účelem podpory vašeho projektu výstavby

Co dále nabízíme:

 • technická pomoc při smluvním jednání;
 • kontrola nákladů; 
 • vhodnost staveniště; 
 • návrhové studie; 
 • Služby řízení rizik
 • Technické poradenství při specifikaci vybavení
 • Pomoc investorům
 • Zajišťování BOZP a péče o životní prostředí
 • Posuzování dokumentace skutečného provedení
 • Dohled při prvním spouštění
 • Posuzování technické účinnosti 
 • Dohled při uvádění do provozu a povinná inspekce
 • Zajišťování projektových prací
 • Technický dozor
 • Všeobecný stavební dozor
 • Stálý personál na staveništi
 • Zprávy o postupu realizace projektu
 • Zajištění kvality
 • Dohled nad kontrolou kvality
 • Dohled nad plněním harmonogramu
 • Dohled při dozorových výkonnostních zkouškách
 • Dohled při dozorovém uvádění zařízení do provozu
 • Dozor nad funkčními testy

Spojte se s námi ještě dnes a zjistěte, jak vám naše služby technického dozoru mohou pomoci zajistit realizaci vaší smlouvy v souladu se všemi sjednanými podmínkami.