Skip to Menu Skip to Search Kontaktujte nás Czech-Republic Webové stránky a jazyky Skip to Content

Při přepravě většího množství paliv, surovin a petrochemikálií po silnici a železnici, kvantifikace zboží je často náročná.

I drobné systémové chyby, pokud se opakují znovu a znovu, mohou vést ke značným ztrátám, nadměrným poplatkům za dopravu a pojištění a plýtvání velkého množství prostředků, které se snaží napravit fyzické ztráty, které ve skutečnosti neexistují. Je proto důležité, aby se všichni účastníci dodavatelského řetězce mohli spolehnout na měření množství.

To na druhé straně znamená, že kalibrace nákladních vozidel a železničních vagónů a souvisejících zařízení jako jsou měřicí tyče, teploměry, nákladní váhy a tak dále, vyžadují profesionální úroveň zařízení a kompetentní operátory. Kalibrační specialisté společnosti SGS nabízí celou řadu služeb, které se zabývají potřebami dopravců, silničních a železničních operátorů a obchodníků.
 
Naši specialisté nabízí kalibrace na silniční a železniční zařízení dle různých mezinárodně uznávaných metod API, IP, ISO a národních normalizačních orgánů. Dále poskytujeme také služby spojené s kalibrací, jako je poskytnutí měrek, převody tabulek z jednoho systému do druhého a rekalibrace po opravě nebo modernizaci.

Proč společnost SGS?

Společnost SGS je vaší první volbou pro kalibrační služby pro celou řadu skladových a dopravních řešení. 

Naši zkušení, vysoce kvalifikovaní kalibrační specialisté pracují s nejmodernější technologií. Mnoho našich zařízení je akreditovaných podle normy ISO 17020, což zajišťuje, že poskytujeme měření, které odpovídá nejvyšším mezinárodním standardům. Společnost SGS udržuje kvalitu a sleduje znalosti prostřednictvím účasti na interních a externích kalibračních programech, interních i nezávislých auditech a náročných školení a dodržování kompetenčních standardů.

Jsme také aktivním členem v mnoha průmyslových orgánech, standardizačních organizacích a technických pracovních skupinách, včetně členství v ASTM, ISO, CEN, EI (Energy Institute, dříve Institute of Petroleum) a IFIA.

Vyhledejte další informace o silničních a železničních kalibračních službách, kterými může společnost SGS podporovat vaše operace.