Skip to Menu Skip to Search Kontaktujte nás Czech-Republic Webové stránky a jazyky Skip to Content

Společnost SGS poskytuje služby v oblasti inspekce čistoty v rámci celého dodavatelského řetězce; tyto služby vám pomohou zajistit splnění příslušných požadavků kvality a bezpečnosti vašimi zemědělskými produkty ve všech fázích dodávky.

Provádíme inspekce skladovacích zařízení jak v určitém místě (např. sila, nádrže a sklady), tak během transportu (např. nádoby a skladovací prostory lodí, železničních vagonů a nákladních automobilů). Při každé inspekci čistoty stanovíme, zda oblasti/jednotky, kde jsou skladovány nebo převáženy vaše zemědělské výrobky, neobsahují zápach, vlhkost, cizí materiály, zbytky předchozích nákladů nebo zamoření škůdci.

Služby v oblasti přepravy a expedice

Vedle inspekce čistoty nabízíme rovněž tyto doplňkové služby v oblasti přepravy a expedice výrobků:

  • řešení v oblasti auditů;
  • průzkum škod;
  • fumigaci a kontrolu škůdců;
  • řešení v oblasti záruky;
  • dohled nad nakládkou a vykládkou;
  • služby logistické podpory;
  • odběr a analýzu vzorků.

Kontaktujte společnost SGS ještě dnes a informujte se, jak vám mohou všechny tyto služby pomoci ochránit vaše zboží během celého dodavatelského řetězce a zajistit splnění smluvních podmínek.