Skip to Menu Skip to Search Kontaktujte nás Czech-Republic Webové stránky a jazyky Skip to Content

Round Table on Responsible Soy (RTRS) je mezinárodní iniciativa výrobců, obchodníků a zpracovatelů spolupracujících s bankami a sociálními organizacemi s cílem zajistit celosvětově udržitelné pěstování sóji a sociální odpovědnost v tomto sektoru.

Vaše certifikace Round Table on Responsible Soy (RTRS) ukazuje vašim zákazníkům a dalším zainteresovaným subjektům vaše přijetí standardů RTRS.

Schválením normy RTRS Evropská komise potvrdila, že norma splňuje požadavky evropské směrnice o obnovitelných zdrojích energie. SGS je od roku 1878 uznávaným lídrem v udělování certifikací pro zemědělské produkty. Získali jsme renomé v provádění komplexních transparentních auditů ověřujících shodu s širokou škálou norem. Pokud se s námi spojíte pro certifikaci RTRS, budete těžit z našich rozsáhlých multi-oborových zkušeností, které zahrnují odborné znalosti všech částí auditu RTRS.

Naši akreditovaní auditoři během procesu certifikace RTRS zajistí, aby vaše zásady, procesy a dokumentace odpovídaly standardům Round Table on Responsible Soy. Tyto standardy obsahují části o:

  • Právech zaměstnanců 
  • Pozemkových právech 
  • Respektování malo-rozměrového a tradičního užívání země 
  • Prospěchu místních obyvatel 
  • Ochraně biodiverzity 
  • Užívání vody 
  • Úrodnosti půdy 
  • Používání pesticidů 
  • Dopadu infrastruktury

Round Table on Responsible Soy odráží změny v očekáváních vašich zákazníků a subjektů zainteresovaných ve vašich obchodních aktivitách. Kontaktujte SGS a dozvíte se více informací, jak můžete získat konkurenční výhodu prostřednictvím certifikace RTRS.