Skip to Menu Skip to Search Kontaktujte nás Czech-Republic Webové stránky a jazyky Skip to Content

Produkce palmového oleje pro potravinářské i nepotravinářské účely v posledních 20 letech rychle vzrostla.

S tímto nárůstem produkce se vynořil rostoucí zájem o udržitelnost pěstování olejových palem a dopad produkce palmového oleje na místní populaci. V odezvě na tyto zájmy vytvořila v roce 2004 skupina zainteresovaných subjektů a NGO Kulatý stůl pro udržitelnou výrobu palmového oleje (RSPO) pro poskytnutí modelu odpovědného řízení pěstování olejových palem.

Certifikací vašich provozů pro výrobu palmového oleje podle požadavků standardu RSPO získáváte konkurenční výhodu tím, že vašim zákazníkům a zainteresovaným subjektům poskytuje důkazu o vašem pochopení a přijetí tohoto standardu. SGS nabízí komplexní a transparentní certifikaci Kulatého stolu pro udržitelnou výrobu palmového oleje velkým i malým producentům a zpracovatelům palmového oleje a komukoliv po celém světě, kdo profituje z udržitelné výroby palmového oleje.

Pokud se pro získání vaší certifikace RSPO spojíte s SGS, budete těžit z naší více než stoleté zkušenosti coby uznávaného poskytovatele certifikací v oblasti zemědělství. Naše globální multidisciplinární síť odborníků vám pomůže zajistit, aby každý článek vašeho dodavatelského řetězce vyhovoval standardu RSPO.

RSPO je dobrovolnická organizace, která sdružuje sedm skupin spojených s produkcí palmového oleje: producenty, zpracovatele nebo obchodníky, výrobce spotřebitelského zboží, maloobchodníky, banky a investory, environmentální a společenské NGO. Certifikace RSPO je založena na shodě každého kroku vašeho dodavatelského řetězce. Před certifikací auditoři SGS analyzují během auditu RSPO vaše provozní zásady a procesy pro zajištění shody s následujícími principy a kritérii RSPO:

  • Shoda s místními a mezinárodními zákony a předpisy
  • Prokazatelné přijetí zásad dlouhodobé ekonomické a finanční variability
  • Používání osvědčených zemědělských postupů pěstiteli a upravovateli
  • Environmentální odpovědnost včetně ochrany přírodních zdrojů a biodiverzity
  • Zodpovědný přístup k zaměstnancům a komunitě ovlivněným pěstováním nebo výrobou
  • Odpovědné řízení nové výsadby
  • Přijetí zásad trvalého zlepšování

Kulatý stůl pro udržitelnou výrobu palmového oleje odráží změny v požadavcích vašich zákazníků a zainteresovaných subjektů. Kontaktujte SGS ještě dnes a dozvíte se, jak můžete do vašich procesů začlenit tento nový důležitý standard.