Skip to Menu Skip to Search Kontaktujte nás Czech-Republic Webové stránky a jazyky Skip to Content

Energetické směrnice a nařízení v posledních letech začínají vyžadovat, aby paliva používaná dopravními prostředky obsahovala větší množství biopaliv.

Ve Spojeném království stanovuje Závazek obnovitelných pohonných hmot (RTFO), aby určitá část pohonných hmot pro dopravní prostředky pocházela z obnovitelných zdrojů. RTFO pomáhá UK vyhovět Evropské směrnici pro obnovitelnou energii, která popisuje cíle v oblasti transportních biopaliv pro všechny země EU.

Dodavatelé transportních paliv z fosilních zdrojů musí Agentuře pro obnovitelná paliva každoročně předložit zprávu prokazující shodu. "Dodavatelé, kteří jsou povinni" - zahrnutí ve směrnici RTFO - musí rovněž předložit zprávy o udržitelnosti a obsahu uhlíku v biopalivech, která dodávají.

SGS provádí ověření zpráv o udržitelnosti biopaliv. Získali jsme renomé v provádění komplexních transparentních auditů podle široké škály standardů a naši vysoce kvalifikovaní hodnotitelé s vámi spolupracují na zajištění vašeho splnění závazku RFA.

Spojením s SGS pro vaši certifikaci, budete těžit z našich rozsáhlých zkušeností v provádění certifikací a auditů. Pomůžeme vám zajistit, abyste splnili váš UK závazek stran biopaliv a tím prokázali vaše přijetí směrnice, a čerpat tak výhody, které shoda nabízí. Kontaktujte nás ještě dnes a získáte více informací, jak vám SGS může pomoci vyhovět požadavkům RTFO.