Skip to Menu Skip to Search Kontaktujte nás Czech-Republic Webové stránky a jazyky Skip to Content

Dnešní zákazníci chtějí jistotu, že produkty, které nakupují obsahují přísady, které pocházejí od ekologicky a sociálně zodpovědných dodavatelů.

Certifikace Bonsucro poskytuje průhledný důkaz o tom, že produkce cukrové třtiny a dodavatelský řetězec splňují tyto náročné požadavky. Nezávislá certifikace Bonsucro, provedená třetí stranou od společnosti SGS, prokazuje váš soulad s požadavky této normy.

Certifikace Bonsucro vychází z certifikace Iniciativy pro lepší cukrovou třtinu, což je předchozí skupina zúčastněných stran z odvětví, která se zajímala o sociální a enviromentální dopady výroby cukrové třtiny. Bonsucro je sdružení výrobců cukrové třtiny a následných zpracovatelů, jejichž cílem je zajistit udržitelnou budoucnost pro výrobu cukrové třtiny prostřednictvím sociálně a ekologicky odpovědných iniciativ.

Organizacím, které chtějí vyrábět a prodávat biopaliva, která mohou být započítána do obnovitelných zdrojů členských států EU, musí být hodnoceny podle kritérií udržitelnosti uvedených v evropské směrnici o využívání energie z obnovitelných zdrojů (2009/28/EC). Norma Bonsucro je schválena pro splnění těchto udržitelných požadavků Evropskou komisí.

Během auditu Bonsucro před certifikací, jsou hodnoceny klíčové výrobní ukazatele, včetně vaší spotřeby energie a vody a emise skleníkových plynů. Hodnoceny jsou shody s předpisy, pracovní práva, trvale zabezpečené místní dodávky potravin a další lidské faktory, které ovlivňují dopad výroby na místní obyvatelstvo.

Společnost SGS je důvěryhodný světový lídr v oblasti služeb auditu a certifikací a je držitelem akreditace pro certifikaci Bonsucro. Naše síť auditorů je vysoce kvalifikovaná ve všech aspektech výroby cukrové třtiny a cukru a v oblasti dodavatelských řetězců biopaliv, místních a mezinárodních předpisů a pokynů. Spoluprácí s nimi dosáhnete trvalého zlepšování svých činností a certifikace Bonsucro.

Bonsucro je vzrušujícím krokem vpřed pro průmyslová odvětví cukrové třtiny a biopaliv. Vaše certifikace Bonsucro vám poskytne výhodu nad vaší konkurencí, jelikož se přizpůsobíte stále se měnící poptávce spotřebitelů. Kontaktujte společnost SGS a dozvíte se více o certifikaci Bonsucro.