Skip to Menu Skip to Search Kontaktujte nás Czech-Republic Webové stránky a jazyky Skip to Content

Celosvětová poptávka po energiích rychle roste kvůli industrializaci vznikajících ekonomií a zvyšuje bohatství na objevujících se trzích, globalizaci, obavy o bezpečnost energií a zvýšený zájem o ekologicky udržitelná paliva.

Ke splnění těchto potřeb dodavatelé energií potřebují lepší přístup k alternativním zdrojům energie, jako jsou biopaliva, uran, uhelný metan a ropné písky.

Zatímco tyto nové zdroje energie představují nové příležitosti pro růst v rámci energetického odvětví prostřednictvím nových a inovativních technologií, existuje několik provozních problémů. Společnost SGS je v popředí vývoje analytických, zpracovatelských a obchodních technologií pro biopaliva, těžbu uranu, uhelný metan a ropné písky. Naše zkušenosti a odborné znalosti vám umožňují zpřístupnit tyto zdroje energií vašim zákazníkům bezpečným, efektivním a cenově dostupným způsobem.

Celosvětově má společnost SGS rozsáhlé zkušenosti s poskytováním kompletního balíku služeb klientům v oblasti výzkumu, vývoje, produkce a obchodování s konvenčními i novými energetickými komoditami. Poskytujeme spolehlivou, nezávislou podporu v každém kroku energetického hodnotového řetězce pro:

  • průzkumné služby;
  • vypracovávání technologických postupů a návrhu procesů;
  • bezpečnostní a licenční požadavky; Společnost SGS má prokazatelné výsledky v oblasti postupů a protokolů pro ochranu a bezpečnost zdraví a životního prostředí, včetně radioaktivních materiálů;
  • služby podpory komerčního obchodování.

Spojte se se společností SGS a užívejte výhod našich celosvětově uznávaných schopností v energetickém sektoru.