Skip to Menu Skip to Search Kontaktujte nás Czech-Republic Webové stránky a jazyky Skip to Content

Naše odborné znalosti v oboru vám zajistí, aby byla splněna veškerá nařízení.V každé fázi je brána v úvahu i bezpečnost a omezen dopad na životní prostředí.

Energetika: Společnost SGS je schopna pomoci vám budovat silnější podnikání.

Moderní svět by nemohl existovat bez předvídatelné a spolehlivé výroby, distribuce a dodávek energie.  Energetický průmysl je mnohotvárný a různorodý, sestávající z široké škály oborů a procesů.

Díky našim odborným znalostem a zkušenostem je společnost SGS úspěšná v tom, jak pomoci energetickým společnostem provozovat hladké, ziskové a spolehlivé podnikání.  Máme speciální odborné znalosti v následujících oblastech:

Ropa

Pomáháme ropným společnostem, obchodníkům, rafinériím, nezávislým provozovatelům úložných prostor a ropovodů, distributorům a přepravcům paliv i čerpacím stanicím.  Naši nezávislí inspektoři ověřují a hodnotí všechno od kvality paliva po úroveň zásob.

Plyn

Naše služby jsou určeny firmám zabývajícím se těžbou zemního plynu a výrobou svítiplynu, jeho distribucí a prodejem. Například naše laboratorní služby mohou poskytnout zkoušky složení plynu, můžeme provádět kalibraci lodí s kapalným zemním plynem a potřebujete-li přenosné zařízení pro odběr vzorků a zkušební soupravu, máme potřebné vybavení a kvalifikovaný personál k jeho obsluze.

Elektřina

Výroba elektřiny, její distribuce a prodej, mohou být složité - nechte tedy společnost SGS, aby vám pomohla zjednodušit a optimalizovat celý proces.  Máme široký sortiment služeb pro pomoc elektrárenským společnostem od výroby energie po analýzu rizik.

Uhlí

Od těžby až po vyřazení dolu, který ukončil svou životnost, má společnost SGS komplexní sortiment služeb pro uhelný průmysl. Jen pro ilustraci - provádíme analýzy uhlí, inspekce nákladu, vizuální inspekce, měření skladových zásob, služby inspekce zařízení, tradiční a mechanické vzorkování, stejně jako dodávku laboratorních zařízení jak na místě, tak objednaných u třetí strany.

Obnovitelné zdroje energie

Obnovitelné zdroje energie jsou jedním z nejžhavějších světových témat. Sem patří společnosti zabývající se alternativními zdroji energie, jejími udržitelnými zdroji, včetně těch, které jsou zapojeny do výroby energie v hydroelektrárnách, větrných elektrárnách a solárních elektrárnách a do výroby, distribuce a prodeje alternativních paliv.

Všechny naše služby týkající se energie mohou být použity na samostatné bázi, nebo pro posílení vašich existujících pracovních postupů a metodologií.  Spojte se s námi ještě dnes, abyste zjistili, jak vám můžeme pomoci ve vašem oboru podnikání.