Skip to Menu Skip to Search Kontaktujte nás Czech-Republic Webové stránky a jazyky Skip to Content

Dejte najevo, že vaše organizace je odhodlána postupovat eticky a v souladu s lidskými právy a uplatňovat společenské a ekologické postupy transparentním a zodpovědným způsobem v celém rozsahu šperkařského odvětví, od dolů až po maloobchod. Využijte přitom naše audity v souladu s Responsible Jewelry Council (RJC, Radou pro odpovědné šperkařství).

Certifikace RJC se vztahuje na všechny komerční členy RJC, kteří se podílejí na dodavatelském řetězci diamantů a zlata. Jsme auditorem třetí strany schváleným RJC a díky tomu můžeme provádět vaše povinné audity šperků s cílem ověřit shodu. Po úspěšném provedení auditu vám udělíme doporučující certifikát pro RJC.

Audit RJC ověří, zda vaše organizace je v souladu s Kodexem postupů RJC v oblasti:

  • etiky podnikání
  • lidských práv a společenského chování
  • působení na životní prostředí
  • systémů řízení

Po skončení auditu budete mít příležitost začlenit nápravná opatření v souvislosti s jakýmkoli problémem, který snad byl v průběhu programu auditu odhalen.

Díky našim více než stoletým zkušenostem s prováděním auditů a ověřováním máme bezkonkurenční odborné znalosti a téměř celé desetiletí provádíme vyhodnocování otázek udržitelnosti v odvětví diamantů a šperků, a to na všech úrovních. Naši auditoři znají zákonný rámec, který tento obchod řídí, chápou obecné problémy a postupy tohoto odvětví a zažili úspěšné provádění řešení vedoucích k dodržení zákonných požadavků a požadavků kodexu.

Přínosem mohou být také jejich rozsáhlé zkušenosti v sociálních, ekologických a obchodních otázkách integrity v celé řadě jiných odvětví. Cílem je zajistit konstantní uplatňování rozhodnutí a sdílení nejlepších postupů.

Posilněte důvěru spotřebitelů a dalších aktérů ve vaše výrobky na základě certifikačního auditu RJC, který vám poskytneme.