Skip to Menu Skip to Search Kontaktujte nás Czech-Republic Webové stránky a jazyky Skip to Content

Poskytujeme širokou škálu služeb v oblasti klenotnictví v rámci lehkého průmyslu.

Tím, že vám pomůžeme dodržet vnitrostátní a mezinárodní zákonné požadavky, k nimž patří i CPSIA (americký zákon o zlepšování bezpečnosti spotřebních výrobků z roku 2008), zajistíme kvalitu, bezpečnost a udržitelnost vašich výrobků.

Vzhledem k tomu, že klenoty přicházejí do kontaktu s pokožkou spotřebitelů a nesmí v žádném ohledu ohrožovat lidské zdraví, má v tomto případě bezpečnost a kvalita prvořadý význam. Díky naší globální síti a odborným znalostem můžeme vyhovět takovým požadavkům, mezi něž můžeme zahrnout i minimální dopad na životní prostředí (například splnění požadavků REACH, což je nařízení Evropské unie o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek) – a to bez ohledu na to, kde sídlíte vy nebo vaši dodavatelé.

K našim službám v oboru klenotnictví patří:

  • audity a certifikace,
  • CPSIA (zákon o zlepšování bezpečnosti spotřebních výrobků)
  • ekodesign,
  • inspekce,
  • REACH,
  • testování,
  • školení