Skip to Menu Skip to Search Kontaktujte nás Czech-Republic Webové stránky a jazyky Skip to Content

Hodnocení toxikologického rizika od naší společnosti se zabývá riziky spojenými s vystavením potenciálně škodlivým látkám.

Toxicita látek používaných ve výrobcích je hlavním předmětem obav dnešních spotřebitelů, kteří vyžadují ujištění o tom, že tyto výrobky nepoškodí jejich zdraví nebo kvalitu života. Jedná se o problém, který podniky přehlížejí za cenu vysokých nákladů: kromě přímého dopadu na jednotlivce takové chyby poškozují pověst obchodní značky a postavení podniku na trhu, což má v konečném důsledku dopad na zisk.

Naše služby v oblasti hodnocení toxikologického rizika ukazují možná nepříznivá rizika pro zdraví spotřebitelů (např. podráždění pokožky/očí, citlivosti pokožky) na základě hodnocení výrobku a jeho složek podle dostupných informací získaných díky zkouškámin vitro, studiím na zvířatech a epidemiologickým údajům. Naším cílem je eliminovat rizika v počáteční fázi a zabránit budoucím rizikům. Pokud o určité složce nejsou dostupné informace, naše laboratoře umožňují testování toxicity výrobku s cílem určit, zda konkrétní složka představuje významné riziko.

Poradci v oblasti toxikologie jsou vám k dispozici a poradí vám, které služby jsou z hlediska vašich potřeb nejvhodnější. Kromě toho všechna hodnocení a testy se provádějí s cílem vyhovět požadavkům regulatorních orgánů po celém světě. Díky tomu můžete mít jistotu, že prodej vašeho výrobku nebude pozdržen, když ho uvedete na nový trh.

Kombinací nejvhodnějších hodnocení a zkoušek vám pomůžeme zachovat dobrou pověst vaší značky a zajistit, že vaše výrobky budou bezpečně připraveny pro dosažení co nejlepšího výkonu na trhu.

Využijte služeb společnosti SGS a nechte si provést hodnocení toxikologického rizika. Kontaktujte nás ještě dnes.