Skip to Menu Skip to Search Kontaktujte nás Czech-Republic Webové stránky a jazyky Skip to Content

S celosvětovou schvalovací plombou pro bezpečnost v oblasti životní prostředí, zdraví a výroby standardy konceptu bluesign pomáhají vám i vašim dodavatelům zajistit udržitelné výrobky, aniž by došlo k narušení funkčnosti, jakosti a designu.

K problémům, s nimiž se potýká textilní průmysl, patří rostoucí ceny surovin, nutnost chránit životní prostředí a celosvětový nedostatek zdrojů, například vody. Chcete-li být úspěšní na trhu, musíte přijmou odpovědnost v otázkách životního prostředí a ochrany spotřebitelů, což zase znamená stanovení priorit, pokud jde o vaši ekologickou stopu.

Standard bluesign® nabízí nezávislý systém schvalování pro textilní průmysl, přičemž bere v úvahu celý výrobní proces, minimalizuje dopad na životní prostředí a chrání lidské zdraví. Také pomáhá snižovat vaše výrobní náklady, zvyšovat vaši konkurenceschopnost a inovace, a tak přináší prospěch vašemu podnikání.

Spotřebitelé mají stále větší povědomí nejen o svém vlastním působení na životní prostředí, ale také o tom, jaký dopad na životní prostředí mají výrobky a podniky, které využívají. Proto spotřebitelé spoléhají na to, že vaše výrobky nabídnou transparentní hodnotové řetězce, vysokou kvalitu a kredit neškodnýcha a z ekologického hlediska bezpečných výrobků.

Screening na základě standardu bluesign® řeší problém přímo u kořene. Nezaměřuje se na testování dokončeného výrobku, ale zkoumá všechny vstupní cesty - od surovin po chemické složky a vodu až po zdroje energie. Posuzuje se každá složka, eliminují se potenciálně nebezpečné látky, a to ještě před tím, než vůbec zahájíte výrobu.

Principy standardu bluesign

Tento standard vychází z pěti principů:

  • Produktivita zdrojů
  • Bezpečnost spotřebitele
  • Emise ve vzduchu
  • Emise ve vodě
  • Zdraví a bezpečnost zaměstnanců

Produktivita zdrojů
cíle pro maximální kvalitu a přidanou hodnotu vašich výrobků s využitím minimálních zdrojů a s co nejmenším dopadem na životní prostředí

Bezpečnost spotřebitele
Bezpečnost spotřebitele zahrunuje nejen to, že vaše textilie musí mít vysokou kvalitu a nesmí přestavovat žádná zdravotní rizika, ale znamená to i ujištění, že v průběhu výrobního procesu uplatňujete zásady udržitelnosti.

Emise ve vzduchu
Emise ve vzduchu musí odpovídat přísně kontrolovaným limitům napříč celým výrobním řetězcem. Využíváním složek s nízkými emisemi a optimalizací spotřeby energie se snižuje vaše zatížení CO2.

Emise ve vodě
Kontroly emisí ve vodě se provádějí s cílem vrátit vyčištěnou vodu do přírodního cyklu, a tak způsobit co nejmenší znečištění vod, řek a jezer. Toho můžete dosáhnout využíváním ekologicky neškodných složek a optimalizací výroby a procesů čištění odpadních vod.

Zdraví a bezpečnost zaměstnanců
To se týká zdraví a bezpečnosti vašich zaměstnanců v textilním průmyslu. To znamená, že se odhalí slabá místa, která mohou v určitém místě existovat, a potom se provede vylepšení v souladu s příslušnými předpisy.

Tři kroky k dosažení normy bluesign

Screening
Screening je prvním krokem provádění normy bluesign. Odborníci provedou úplný screening vaší společnosti na základě bluesign®. Toto posouzení vám umožní nejen eliminovat nebezpečné materiály a jiná ekologická rizika, ale také je základem co nejhospodárnějšího používání vašich zdrojů.

Provádění
Tato fáze představuje řešení problémů zjištěných během screeningu. Je přizpůsobena vašemu podniku, přičemž nabízí individuální plán provádění.

Certifikace
Během této závěrečné fáze procesu provádíme naše testy a kontroly tak, aby mohly být certifikovány vaše jednotlivé výrobky a skupiny výrobků.

S celosvětovou schvalovací plombou pro bezpečnost v oblasti životního prostředí, zdraví a výroby, norma bluesign® pomůže vám a vašim dodavatelům zavést ekologické normy pro textilie, aniž by se narušila funkčnost, kvalita a design.