Skip to Menu Skip to Search Kontaktujte nás Czech-Republic Webové stránky a jazyky Skip to Content

Poskytujeme širokou škálu služeb v oblasti výbavy a příslušenství v lehkém průmyslu.

Tím, že vám pomůžeme dodržet vnitrostátní a mezinárodní zákonné požadavky, k nimž patří i CPSIA (americký zákon o zlepšování bezpečnosti spotřebních výrobků z roku 2008), zajistíme, že vaše výrobky budou kvalitní, bezpečné a udržitelné.

Bezpečnost a kvalita výbavy a příslušenství má prvořadý význam, protože zákazníci jsou s nimi neustále v těsném kontaktu. Takovým požadavkům, mezi něž můžeme zahrnout i minimální dopad na životní prostředí (například REACH, což je nařízení Evropské unie o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek), vám pomůžeme vyhovět díky naší globální síti a odborným znalostem – a to bez ohledu na to, kde sídlíte vy nebo vaši dodavatelé.

K našim službám týkajícím se výbavy a příslušenství patří: 

  • audity a certifikace,
  • CPSIA (zákon o zlepšování bezpečnosti spotřebních výrobků),
  • ekodesign,
  • inspekce,
  • REACH,
  • testování,
  • školení.