Skip to Menu Skip to Search Kontaktujte nás Czech-Republic Webové stránky a jazyky Skip to Content

Bez ohledu na to, jak kvalitní či bezpečný je váš výrobek, bude jeho renomé – a samozřejmě i renomé vaší firmy – upadat, pokud uživatelům poskytnete nedostatečné informace.

A co je ještě horší, chybějící nebo nedostatečná péče a nesprávné uplatňování pokynů může zákazníky ohrozit a může mít závažné důsledky pro budoucnost vaší organizace. Podniky po celém světě se snaží tato rizika redukovat, a proto pro ně má v oblasti řízení rizik klíčový význam ověřování označování štítky poskytované společností SGS.

Díky službám v oblasti ověřování etiket na spotřebním zboží, které poskytujeme, se dostanete do kontaktu s odborníky s hlubokými znalostmi problematiky mezinárodních a vnitrostátních zákonných opatření. Ať už tedy prodáváte výrobky ve své zemi, nebo je vyvážíte do jiných zemí, můžeme vám navrhnout kontrolní program, který bere v úvahu všechny normy, jimž musíte vyhovět.

Naši poradci vám poskytnou rady k tomu, jak navrhnout nové etikety na spotřební zboží, nebo posoudí ty, které už jsou vytvořeny. Pomocí balíčku komplexního ověřování zajistíte, že informace poskytované k výrobku stačí zákazníkům k pochopení toho, jak výrobek používat bezpečně a co nejefektivněji. Mimořádná pozornost se věnuje bezpečnostním varováním; cílem je snížit riziko zranění zákazníků a zabránit nákladným právním krokům, které by vaše společnost musela podstoupit.

V řadě průmyslových odvětví využívají podniky naše služby ověřování etiket u širokého spektra výrobků. Ověřování etiket a ověřování výstražných upozornění lze využít samostatně, ojediněle nebo může být začleněno do delšího, strategičtějšího programu, který je součástí vašich procesů řízení rizik. Naši konzultanti, kteří jsou vždy nablízku, vám poradí, co je pro vás nejvhodnější.

Společnost SGS je světovou jedničkou v oblasti kontroly, ověřování, testování a certifikace. Klademe důraz na integritu, poskytujeme prvotřídní služby a odborné znalosti a máme nejnovější informace o aktuálním vývoji na trhu i v oblasti zákonných nařízení. Proto jsme tím nejlepším partnerem, který dokáže zkontrolovat vaše etikety na spotřebním zboží, snížit rizika a ochránit pozici vašeho podniku na trhu. Kontaktujte nás ještě dnes a dozvíte se více.