Skip to Menu Skip to Search Kontaktujte nás Czech-Republic Webové stránky a jazyky Skip to Content

Konzultace k zákonu CPSIA a služby v podobě testování třetí strany prováděné v SGS byly vytvořeny s cílem sejmout z vás břemeno v podobě hledání cesty v předpisech CPSIA a s cílem zajistit účinné certifikační a testovací programy.

Pro podniky může být obtížné přesně chápat, jaké požadavky zákona CPSIA se vztahují na jejich výrobky. U většiny výrobků sice bude potřebný pouze vlastní certifikát ve formě osvědčení o všeobecné shodě (GCC, General Conformity Certificate) se zákonem CPSIA, nicméně GCC vyžaduje potvrzení, že výrobek splňuje všechny příslušné bezpečnostní předpisy, což bývá úkol, který vyvolává značné obavy. GCC je právně závazný dokument a jeho nedodržení se trestá tvrdými pokutami. Vzhledem k tomu, že odpovědnost za GCC padá na výrobce a dovozce, může být pro vás obtížné získat jistotu, že součásti nebo výrobky vyráběné v jiných zeměpisných oblastech splňují normy vyplývající ze zákona CPSIA. V takové situaci je opravdu důležité získat náležitou pomoc a rady k tomu, co je s ohledem na vaše výrobky skutečně správné.

Zkoušení třetí strany dle zákona CPSIA je povinné u výrobků určených pro děti a existuje celá řada dalších požadavků, jejichž cílem je chránit spotřebitele před riziky jakékoli újmy. Samotné podniky často nemají pracovníky s potřebnými schopnostmi a znalostmi toho, kdy a jak získat certifikát CPSIA pro takové výrobky, jako jsou hračky. V takové situaci může být důležitým zdrojem zmíněných pracovníků důvěryhodný partner, jakým je například společnost SGS.

Poradenství v oblasti CPSIA

Naši poradci mají důkladné znalosti právních předpisů zákona CPSIA a jejich uplatňování a už spolupracovali s mnoha podniky při stanovení toho, co se požaduje, a při dosažení shody. Naše služby zahrnují:

  • vedení v tom, jak se právní předpisy zákona CPSIA vztahují na vaše výrobky, a jaké požadavky musíte splnit (například požaduje se u vašeho povinné testování?)
  • pomoc s vytvářením programů certifikace a dosažení GCC 
  • audity tuzemských i zahraničních továren s cílem zjistit shodu s příslušnými předpisy
  • Nezávislé testování výrobků prováděné třetí stranou dle zákona CPSIA v akreditovaných laboratořích CPS, pokud je to nezbytné

Testování třetí strany

SGS může převzít plnou odpovědnost za testování třetí strany, ať už povinné u výrobků pro děti nebo sloužící jako potvrzení pro GCC u obecných spotřebních výrobků.

Naše akreditované laboratoře v souladu se zákonem CPSIA provádějí program testů, které mají prokázat bezpečnost a spolehlivost vašich výrobků na základě kritérií stanovených v právních předpisech CPSIA. Testujeme suroviny, součásti nebo konečné výrobky. Tyto služby společně s našimi rozsáhlými konzultačními službami mají za cíl prokázat, že spotřebitelé mohou vašim výrobkům důvěřovat, a také vás ochránit před případnými budoucími pokutami a kontroverzními případy stažení výrobků z oběhu.

Jsme schváleným poskytovatelem služeb a naším cílem je pomoci klientům dosáhnout certifikátů dle zákona CPSIA. Jsme také přední světovou firmou na zajištění shody s předpisy a testování výrobků. Díky tomu v SGS nabízíme dokonalá řešení pro vaše problémy v souvislosti se zákonem CPSIA.