Skip to Menu Skip to Search Kontaktujte nás Czech-Republic Webové stránky a jazyky Skip to Content

Ať již se pohybujete v jakémkoliv oboru, procesy řízení rizik jsou nezbytné pro hodnocení a snižování rizik, která se ve vašem odvětví vyskytují.

Rizika se vyskytují v mnoha různých podobách a ta, jimž budete čelit vy jsou ovlivněna povahou a složitostí vašeho provozu od přírodních katastrof a teroristických aktivit narušujících globální dodavatelské řetězce až po finanční a technologická selhání. Nejdůležitější je identifikovat a kvantifikovat konkrétní rizika spojená s vaším provozem a poté rozhodnout o způsobu jejich řízení a minimalizace.

Naši odborníci vám pomohou s vaším hodnocením rizik, pomohou vám kvantifikovat potenciální dopad a pravděpodobnost a zavést praktické kroky objektivním a nestranným způsobem. Naše odborné týmy a laboratoře jsou vám k dispozici po celém světě a pokrývají širokou škálu odvětví.

Zjistěte si více o našich službách v oblasti řízení rizik.