Skip to Menu Skip to Search Kontaktujte nás Czech-Republic Webové stránky a jazyky Skip to Content

SGS nabízí efektivní, praktické a důkladné školení s cílem poskytnout výrobcům zdravotnických prostředků přesné a aktuální informace pro dosažení shody s mezinárodními legislativními, jakostními a technickými požadavky na zdravotnické prostředky. To vám pomůže uvést vaše výrobky na trh v minimálním čase a s maximální jistotou.

Přechodové školení auditorů pro zdravotnické prostředky je navrženo tak, aby profesionály v oblasti kvality a předpisů, inženýry, dohlížecí pracovníky a vedení seznámilo s požadavky systému kvality, podle kterých jsou zdravotnické prostředky navrhovány a vyráběny.

Cílem tohoto školení je informovat účastníky o dodatečných požadavcích normy ISO 13485:2003 a jejich interpretaci. Rovněž jsou zahrnuty požadavky směrnic 93/42/EEC (zdravotnické prostředky) a 98/79/EC (diagnostické zdravotnické prostředky in vitro) na systémy kvality pro umožnění úplného pochopení systémů kvality potřebných pro dosažení označení CE.

Na konci tohoto školení budou delegáti schopni:

  • Rozumět požadavkům normy ISO 13485:2003 a jejich interpretaci
  • Rozumět požadavkům směrnic 93/42/EEC a 98/79/EC na systémy kvality
  • Připravit dokumentaci systému řízení jakosti pro vyhovění požadavkům normy ISO 13485:2003 a směrnic 93/42/EEC a 98/79/EC
  • Použít dostupné referenční a poradní dokumenty pro další zvýšení svých znalostí systémů kvality zdravotnických prostředků
  • Provádět audity třetí strany a interní a dodavatelské audity výrobců zdravotnických prostředků

Od účastníků se očekává, že mají pracovní znalosti principů řízení jakosti normy ISO 9001:2008. Rovněž je doporučeno být seznámen s normou ISO 13485:2003.

Kontaktujte SGS ještě dnes a dozvíte se více informací o Přechodovém školení auditorů zdravotnických prostředků ISO 9001 od SGS.