Skip to Menu Skip to Search Kontaktujte nás Czech-Republic Webové stránky a jazyky Skip to Content

Toto školení bylo navrženo tak, aby vám poskytlo nezbytné znalosti pro provádění interních auditů na organizačních systémech řízení kvality (QMS) pro lékařské přístroje s požadavky na ISO 13485:2016 a na přispění k jejich neustálemu zlepšování.

Toto intenzivní školení má za cíl poskytnout delegátům potřebné dovednosti k provedení interního auditu použitím interaktivního školení vedeného vedoucími auditory lékařských přístrojů se zkušenostmi v ISO 13485 a audity notifikované osoby.

Na konci školení budete schopni:

  • Rozumět požadavkům normy ISO 13485:2016, a požadavkům systému kvality směrnic 93/42/EEC a 98/79/EC
  • Vědět, jak provádět vnitřní audity systému kvality
  • Rozumět úloze interního auditu při udržování a zlepšování systémů řízení
  • Plánovat a připravit se pro vnitřní audit
  • Naučit se shromáždit důkazy o pozorování, dotazování a vzorkování
  • Napsat věcnou zprávu o souladu systému řízení na základě auditorských standardů
  • Podílet se na procesu nápravného opatření

Školení zahrnuje prezentace, workshopy a interaktivní role-play cvičení s vedoucími auditory lékařských přístrojů se zkušenostmi v ISO 13845 a auditech notifikované osoby.

Kontaktujte společnost SGS ještě dnes pro více informací o školení interních auditorů ISO 13485 od SGS.