Skip to Menu Skip to Search Kontaktujte nás Czech-Republic Webové stránky a jazyky Skip to Content

Když vstupujete na nové trhy - nebo když úřady vydají nové či aktualizované předpisy - je důležité, aby znalosti vašeho managementu, zaměstnanců a poradců byly aktuální.

Školení SGS v oblasti předpisů pro lékařské přístroje zajistí vaši znalost současné legislativy a pomůže vaší společnosti zachovat si konkurenceschopnost.

Na pomoc vaší organizaci nabízíme školení předpisů pro lékařské přístroje na úrovni auditor, specialista kvality, ověřovací inženýr, obecná úroveň. Školení je často nezbytné, aby management plně porozuměl dopadům nového trhu nebo předpisů na obchodní činnosti organizace. Navíc může pomoci zákazníkům a poradcům vytvořit a pozměnit dokumenty týkající se kvality pro doplnění souboru technických spisů a může být použito jako úvod pro nové členy oddělení kvality nebo směrnic.

Běžné kurzy a jejich doba trvání v dané oblasti mohou zahrnovat:

  • Požadavky směrnice 93/42/EHS, označení lékařských přístrojů CE (1 den)
  • Požadavky směrnice 98/79/ES, označení CE u diagnostických zdravotnických prostředků in vitro (1 den)
  • Technická dokumentace pro směrnici 93/42/EHS (1 den)
  • Technická dokumentace pro směrnici 98/79/ES (1 den)
  • Kanadské předpisy pro lékařské přístroje (1/2 dne)
  • Požadavky předpisů v Austrálii, Číně, Hongkongu, Japonsku, Koreji, Tchaj-wanu (a další)

Můžeme poskytnout školení v oblasti předpisů pro lékařské přístroje v podobě veřejných kurzů nebo individuálního interního školení. Všechny kurzy vedou naši experti v oboru. Celosvětově platné osvědčení o školení v oblasti předpisů pro lékařské přístroje je k dispozici v každém regionu díky místní pobočce SGS zaměřené na lékařské přístroje. Kurzy mohou být často připraveny ve vašem jazyce.

Naše praktická cvičení, která často aktualizujeme, pomohou vaší organizaci dosáhnout regulatorní nebo certifikační osvědčení. Jako vedlejší produkt školení je rovněž neustálé zlepšování vašich procesů a vývoje produktů.