Skip to Menu Skip to Search Kontaktujte nás Czech-Republic Webové stránky a jazyky Skip to Content

Společnost SGS podporuje své partnery z odvětví lékařských přístrojů zajišťováním celé řady služeb.

Provádíme hygienické kvalifikace výrobních zařízení, mikrobiální testy výrobků před a po sterilizaci a kontroly možných reziduálních kontaminantů ze sterilizačního procesu (endotoxiny, etylenoxid). Můžeme také provádět studie migrací látek z obalových materiálů (kontaminanty z obalů).

Nabízené služby testování lékařských přístrojů:

 • stanovení biologické zátěže před sterilizací;
 • testování sterility výrobků a biologických indikátorů podle metod USP a EP;
 • vývoj a validace metod;
 • studie expiračních dat na obalech;
 • testování endotoxinů;
  • gelová zkouška, kinetická a chromogenní;
  • testování zbytkového etylenoxidu podle EN ISO 10993-7;
  • monitorování prostředí ve výrobních zónách;
   • stanovení životaschopných a neživotaschopných částic;
   • RODAC a hodnocení stěrů z povrchů;
   • biotest cytotoxicity;
   • identifikace polymerů;
    • FTIR, TGA, DSC;
    • pronikání uzávěrem obalu;
     • zkoumání barviv a mikrobiálního průniku;
     • testy pro kontaminanty z obalů podle EN ISO 10993-173.

     Kontaktujte společnost SGS ještě dnes a informujte se, jakým způsobem vám můžeme pomoci v oblasti testování kontrol jakosti pro vaše lékařské přístroje.