Skip to Menu Skip to Search Kontaktujte nás Czech-Republic Webové stránky a jazyky Skip to Content

Posouzení rizik u výrobku nejsou v mnoha částech světa povinná (s důležitou výjimkou v případě posuzování hraček v USA a EU).

Nicméně v SGS uznáváme, že chybí-li jedno, pak je místo výrobku na trhu nejisté a podniky riskují vrácení výrobků nebo jejich stažení z oběhu, narušení integrity značky, nebo dokonce soudní spory v případě, že došlo k ohrožení zákazníků.

Naše služby v oblasti posuzování rizik u výrobků definují potenciální nebezpečí a poskytují řešení v nejranějších fázích životního cyklu výrobku – v ideálním případě ve fázi koncepce. Díky tomu je možné podniknout vhodné kroky, jejichž cílem je zabránit pozdržení výrobků ve výrobě nebo jejich stažení potom, co byly uvedeny na trh.

Nabízíme strukturovaný balíček inženýringu integrity výrobku, který lze aplikovat na veškeré spotřební zboží od hraček po automobily. Má zajistit, že se výrobky dostanou na trh co nejbezpečněji a s co nejmenším množstvím problémů. Díky zkušenostem v mezinárodním měřítku a znalosti místních poměrů vedeme klienty šedými oblastmi legislativy, které sice nemusí být povinné, ale jsou vhodné, a nabízíme širokou škálu komplexního poradenství a testovacích služeb, které zahrnují:

  • řízení kvality a bezpečnosti jako pomoc pro přípravu protokolů kvality a bezpečnosti, školení a výborů
  • analýzu designu výrobku s cílem definovat rizika výrobku
  • výrobní kontroly s cílem zajistit bezpečnost a kvalitu zůstávají důsledně v průběhu celé výroby

Posuzování rizika výrobku, které v SGS nabízíme, vám umožní provést změny návrhu vašeho výrobku ještě před tím, než investujete čas a peníze do výroby zboží. Tyto služby pro vás vykonávají naši poradci světové třídy, kteří mají zkušenosti při spolupráci s podniky všech velikostí. Právě oni vám umožní zvýšit šance vašeho výrobku na komerční úspěch, a to už od samotného začátku.

Společnost SGS může provádět hodnocení plánů, proveditelnosti výroby a posouzení rizik u papírenského a kancelářského zboží.