Skip to Menu Skip to Search Kontaktujte nás Czech-Republic Webové stránky a jazyky Skip to Content

Prokažte závazek své organizace ke zlepšení pracovního života lidí po celém světě, kteří pěstují nebo vyrábějí spotřební zboží, od čajů po trička, na základě auditu v souladu se základním kodexem Etické obchodní iniciativy (Ethical Trading Initiative, ETI).

Etické obchodování znamená, že maloobchodníci a jejich dodavatelé na sebe berou odpovědnost za zlepšování pracovních podmínek lidí, kteří vyrábějí prodávané výrobky. Audit etického obchodování podle základního kodexu ETI ověří, zda jste byli úspěšní.

Již dlouho a významným způsobem jsme zapojeni do auditů udržitelnosti podle požadavků různých zákonů a norem. Auditoři z naší celosvětové sítě mají ideální zkušenosti a ideální polohu k tomu, aby mohli provést váš audit ETI.

Kodex ETI vychází z úmluv Mezinárodní organizace práce (ILO) a je obecně uznáván jako vzorový kodex pracovních postupů. Všechny společnosti, které jsou členem ILO, a mnozí další maloobchodníci a značky přijali základní kodex, přičemž jeho zásady stanovili jako hlavní cíle pro své dodavatele.

Náš audit v souladu s ETI posoudí vaše dodavatele podle devíti zásad základního kodexu ETI:

  1. svobodná volba zaměstnání
  2. uznává se svoboda sdružování a právo kolektivního vyjednávání
  3. pracovní podmínky jsou bezpečné a hygienické
  4. nesmí se využívat dětská práce
  5. jsou vypláceny mzdy zajišťující živobytí
  6. pracovní doba není nepřiměřená
  7. nedochází k diskriminaci
  8. je umožněno pravidelné zaměstnání
  9. není povoleho kruté či nehumánní zacházení

Aliance ETI v současné době sdružuje 60 členů z řad firem a dále odborové svazy a další organizace. V roce 2010 mělo z aktivit členů ETI v oblasti etického obchodování užitek 9,4 milionů pracovníků po celém světě.

Zjistěte si informace o tom, jak audit v souladu s Etickou obchodní iniciativou poskytovaný společností SGS může vám a vašim dodavatelům pomoci při dodržování etických požadavků pro obchodování a při zajištění lepšího života pracovníků.