Skip to Menu Skip to Search Kontaktujte nás Czech-Republic Webové stránky a jazyky Skip to Content

Jak víte, že pytlík, do kterého zabalíte vaše sendviče, je bezpečný? Testování materiálů přicházejících do styku s potravinami se používá po celém světě, aby se zajistilo, že potraviny nejsou kontaminovány látkami, se kterými přijdou do styku.

V naší společnosti provádíme testování potravinových obalů a kontaktních materiálů, abychom zajistili, že vaše výrobky vyhovují příslušným předpisům pro materiály přicházející do styku s potravinami.

Všechny materiály, které přicházejí do styku s potravinami od obalů výrobce po porcelánové nádobí a příbory, sklo, keramiku a nádoby pro uskladnění, by měly být testovány, aby se zajistilo, že jsou bezpečné pro kontakt s potravinami. Nesmí přenášet své složky do potravin v nepřijatelném množství. Testování kontaktu s potravinami chrání zdraví spotřebitelů.

Naše testování materiálů, které přicházejí do styku s potravinami, je dostupné po celém světě. Naše laboratoře provádějí testování podle předpisů o kontaktu v EU, USA, Japonsku a Číně. Kvalita potravinových obalů a materiálů přicházejících do kontaktu s potravinami je regulována:

 • v EU:
  • pro všechny materiály - rámcovým nařízením (ES) č. 1935/2004,
  • pro keramiku – směrnicí 84/500/EHS ve znění směrnice 2005/31/ES,
  • pro celofánovou folii – směrnicí 2007/42/ES,
  • Plasty - Nařízení Rady (EU) č. 10/2011, jeho dodatky a změny týkající se plastových materiálů a předmětů určených pro styk s potravinami.
  • pro nitrosaminy – směrnicí 93/11/EHS,
  • pro plasty BADGE, BFDGE a NOGE – nařízením Komise (ES) 1895/2005.

 • Ve Spojených státech amerických:
  • Právní předpisy USA pro materiály přicházející do styku s potravinami podléhají Správě potravin a léčiv (FDA).
  • Keramické a skelné materiály v Kalifornii podléhají kalifornskému návrhu 65.

 • V Číně musí materiály splnit požadavky zákona o bezpečnosti potravin Čínské lidové republiky.

 • V Japonsku musí materiály splnit část II zákona o hygieně potravin.

V EU provádíme testování kontaktu s potravinami samostatně pro různé členské státy, jako je Německo, Francie a Itálie.

Nabízíme odbornost v oblasti analytického testování a konzultační služby pro plasty i jiné materiály, které mají přicházet do styku s potravinami.

Kontaktujte nás, aby se vám dostalo odborného testování styku s potravinami a skutečně globální služby za využití nejmodernějších zkušebních zařízení a provozů.