Skip to Menu Skip to Search Kontaktujte nás Czech-Republic Webové stránky a jazyky Skip to Content

Chraňte spotřebitele a vaši značku prostřednictvím zkoušení hořlavosti od společnosti SGS.

V dnešní globální ekonomice musí spotřební zboží uspokojit mnoho různých místních předpisů a požadavků. Nevyhovění může vést k nečekaným nákladům nebo ještě hůře, může dojít k poškození zákazníků a nenapravitelné škodě pro vaši značku. Ve společnosti SGS udržujeme globální síť laboratoří s přístupem k modernímu testovacímu vybavení hořlavosti. Naši technici a auditoři, kteří jsou vysoce vzdělaní, s vámi spolupracují, aby pochopili a podpořili váš stávající program vyhovění nebo vytvořili nový, který je upraven pro vaše podnikatelské potřeby.

Naše znalosti a schopnosti zajistí, že váš produkt bude připraven pro trh, ať se jedná o stavební materiály nebo jednoduché dětské hračky. Mezi některé častěji vyžadované hořlavé vlastnosti, jejichž zkoušky provádíme, patří šíření plamene, samovznícení, rychlost hoření, hustota kouře, hořlavost, rychlost uvolňování tepla a přeskočení jiskry.

Zajistěte bezpečnost vašich produktů a využijte naší odbornosti pro naplánování a provedení vhodných zkušebních metod a programu hořlavosti u vašeho spotřebního zboží. Zkoušíme produkty jako (ale nikoli výhradně) ložní prádlo a matrace, nábytek (materiály a plniva), oděvy, hračky, stavební materiály a předměty z umělé hmoty.

Naše rozsáhlá síť techniků a auditorů umožňuje rychlou a nákladově efektivní odpověď pro splnění vašich potřeb testování hořlavosti.