Skip to Menu Skip to Search Kontaktujte nás Czech-Republic Webové stránky a jazyky Skip to Content

Na základě více než 130 let zkušeností nabízí naše společnost komplexní řadu služeb testování produktů klientům po celém světě.

Naše globální síť testovacích zařízení, ve kterých pracují vzdělaní a zkušení zaměstnanci, může usnadnit cestu vašich produktů na trh.

Naše nákladově efektivní testovací služby vám umožní snížit rizika, zkrátit lhůty pro uvedení na trh a prokázat kvalitu a bezpečnost vašeho výrobku(ů). K naším službám testování patří mimo jiné:

  • fyzikální a mechanické zkoušky;
  • chemické zkoušky (např. těkavých organických sloučenin (VOC));
  • materiálové zkoušky;
  • zkoušky styku s potravinami;
  • zkoušky hořlavosti;
  • zkoušky výkonu;
  • mikrobiologii nebo mikrobiologické zkoušky;
  • zkoušky elektrické bezpečnosti;
  • zkoušky elektromagnetického vyhovění (EMC);
  • zkoušky ekologické bezpečnosti.

V oblasti testování nabízíme širokou škálu služeb (fyzikální a chemické testy, testy hořlavosti, testy na vhodnost kontaktu s potravinami), jejichž cílem je zajistit shodu vybavení domácností a domácích potřeb (mimo jiné nábytku, svíček, dekorací, kuchyňských potřeb a nádobí) s mezinárodními a vnitrostátními normami a nařízeními.

Úzkou spolupráci s dodavateli po celém světě nám umožňuje poloha našich nábytkářských laboratoří a kanceláří v hlavních výrobních zónách a tranzitních místech po celém světě. Jsme členem Business and Institutional Furniture Manufacturer’s Association (Obchodní a institucionální asociace výrobců nábytku, BIFMA) a Kitchen Cabinets Manufacturer’s Association (Asociace výrobců kuchyňského nábytku, KCMA). Disponujeme rovněž požárními laboratořemi pro testování hořlavosti materiálů v Anji a Shunde v Čínské lidové republice.

Využijete-li našich testovacích služeb, získáte přístup ke špičkovým odborným znalostem, z nichž mělo užitek už mnoho klientů z řad výrobců nábytku a výrobků pro domácnost po celém světě.