Skip to Menu Skip to Search Kontaktujte nás Czech-Republic Webové stránky a jazyky Skip to Content

Mnoha situacím, kdy po uvedení výrobku na trh dochází k jeho vrácení, stažení z oběhu a k dalším problémům, lze zabránit důkladným hodnocením rizik a inženýringem integrity výrobku v počátečních fázích jeho životního cyklu.

Tyto skutečnosti máme na mysli, když ve fázi koncepce vznášíme v rámci našich služeb analýzy designu výrobku důležité otázky. Je váš výrobek realizovatelný, bezpečný a dostatečně kvalitní? Důkladně zkoumáme design vašeho výrobku, abychom poukázali na možné problémy a navrhli řešení ještě dříve, než investujete čas a peníze do výroby.

Služba analýzy proveditelnosti výrobku

Provádíme předběžné posouzení vaší představy, abychom vyhodnotili proveditelnost, určili možné závady a sestavili podrobný testovací protokol. Posouzení se provádí co nejdříve - může se uskutečnit ve fázi návrhu, technických výkresů, existujícího prototypu nebo vlastního výrobku.

Služba posouzení bezpečnosti výrobku

Když testujeme bezpečnost návrhu, zaměřujeme se na více oblastí než na pouhé dodržení požadavků povinných či volitelných zákonných norem. Uvědomujeme si totiž, že i výrobek, který splňuje zákonné požadavky, může představovat nebezpečí pro zákazníky. Snažíme se tedy poukázat na všechna možná rizika a navrhnout příslušná řešení.

Služby hodnocení rizika výrobku

Provádíme podrobné posouzení oblastí, u nichž může být v souvislosti s vaším návrhem na místě znepokojení, a návrh zkoumáme na základě zákonných a volitelných norem a vašich specifických požadavků. I v tomto případě s vámi spolupracujeme s cílem navrhnout řešení, která váš výrobek zdokonalí.

Posouzení výrobní řady

Jestliže máte k posouzení více výrobků nebo návrhů, můžeme je prověřit a poukázat na to, které z nich v budoucnosti pravděpodobně přinesou problémy. Můžeme také vypracovat soupis testů, s jejichž využitím lépe pochopíte každý výrobek už během výroby.

Výzkum specifický pro daný výrobek

Vedle toho se můžeme zaměřit na konkrétní výrobky nebo technologie a pomoci vám lépe pochopit pravděpodobné problémy při výrobě, přičemž navrhneme naše vlastní testy a rozsáhlejší výzkum v souvislosti s vaší problematikou.

Služba porovnávání výrobků/testování výkonu

Chcete-li získat povědomí o tom, jak váš navrhovaný výrobek obstojí na trhu, můžeme porovnat váš prototyp nebo výrobek s výrobky, které už existují. Naše služby jsou zcela flexibilní, a proto můžeme doporučit testy v souladu s odvětvovými normami a na základě vašich vlastních kritérií. Můžeme rovněž provést výkonové testy, z nichž bude patrné, jak váš výrobek obstojí v průběhu času nebo v případě nadměrného či špatného používání.

Ať už pro vás vytvoříme komplexní program, nebo využijete naše individuální služby, náš cíl zůstává stejný - pomoci vám vytěžit z vašeho výrobku maximum, a to snížením rizik, zvýšením spokojenosti zákazníků a rozhodně zvýšením prodeje a zachováním integrity vaší značky.