Skip to Menu Skip to Search Kontaktujte nás Czech-Republic Webové stránky a jazyky Skip to Content

V SGS povzbuzujeme své klienty, aby pro ně ve všech fázích životního cyklu výrobku byla prioritou rizika a aby co nejdříve prováděli hodnocení rizik, ale aby se v průběhu celé výroby také zaměřovali na kvalitu a bezpečnostní normy.

Naše služby v oblasti výrobních kontrol představují celou škálu testů a kontrol, díky nimž můžete řešit problémy nebo obtíže v okamžiku, kdy vzniknou. Cílem přitom je zdokonalit výrobek a zajistit, že jakmile pronikne na trh, bude bezpečný a velmi kvalitní.

Analýzy poruchy výrobku

V problémech s určitým výrobkem spatřujeme šanci na zlepšení vašich podnikatelských vyhlídek. Když tedy naši klienti musí stáhnout své výrobky z prodeje, protože došlo k pochybení při výrobě nebo ke zranění některého zákazníka, pak například naše analýza selhání výrobku nejen ukáže příčinu problému, ale pomůže také najít takové řešení, které zabrání tomu, aby se situace neopakovala. Analýza může zahrnovat tyto metody:

  • vizuální kontrolu;
  • analýzu konečného prvku;
  • chemické analýzy.

Služby týkající se testů závad

V případech, kdy jsou potřebné kvantitativní údaje, nabízejí naše testy závad řešení v podobě kontroly statistických procesů. Naši odborníci namáhají vzorky tak, aby došlo k závadě, a potom zaznamenají maximální dosaženou zátěž a režim závady. Následně změří způsobilost a variabilitu výrobku a poskytnou vám údaje o statistickém vyhodnocení celkového výkonu vašeho výrobku a v případě potřeby vám umožní v průběhu výroby provést změny na výrobku.

Porovnávání výrobků a testování výkonu

Chcete-li získat povědomí o tom, jak váš výrobek obstojí na trhu, můžeme jej porovnat se současnými výrobky. Naše služby jsou zcela flexibilní, a proto můžeme doporučit testy v souladu s odvětvovými normami nebo na základě vašich vlastních kritérií. Můžeme rovněž provést výkonové testy, z nichž bude patrné, jak váš výrobek obstojí v průběhu času nebo v případě nadměrného či špatného používání.

Každý klient má specifické potřeby. Naši poradci v oblasti integrity výrobků vám proto poradí, které testy jsou vhodné pro váš konkrétní výrobek a pro vaše odvětví. Požádáte-li je o radu, budete mít užitek nejen ze současných dovedností a znalostí, které naši odborníci z různých zemí přinášejí do našeho podniku, ale také z mnohaletých zkušeností, které jsme získali během spolupráce s malými či velkými společnostmi ze všech odvětví.