Skip to Menu Skip to Search Kontaktujte nás Czech-Republic Webové stránky a jazyky Skip to Content

V naší společnosti rozumíme významu co nejdřívějšího zjištění potenciálních problémů při výrobě vašich produktů, aby bylo možné najít řešení a zamezilo se potřebě nákladných změn v pozdějších fázích výroby.

Naše počáteční kontrola výroby (IPC) představuje kontrolu kvality složek, materiálů a produktů na počátku výroby, aby bylo možné předvídat rizika a zabránit plýtvání zdroji.

Naše počáteční kontrola výrobku se provádí po vyrobení 10 % zboží a vztahuje se na veškeré zboží, které se kontroluje podle předpisů, norem a smluvních ujednání. Jedná se o vizuální hodnocení, které odhaluje vady v rané etapě, a provádí se na pracovišti.

Naši konzultanti mohou provádět IPC jako jednorázové vizuální ověřování porduktu nebo jako součást programu zajištění a zlepšování jakosti, který v SGS provádíme. Náš program zajištění jakosti zajišťuje, že jsou dodržovány normy jakosti v průběhu celého procesu výroby od návrhu konceptu po expedici zboží a náš program zlepšení kvality poskytuje řešení každého vzniklého problému.

Naše služby sledování kvality výrobků jsou nejlepší, protože vycházejí z dovedností a znalostí odborníků světové třídy a širokých zkušeností z výrobních kontrol u řady podniků po celém světě. Když pomáháme sledovat kvalitu od začátku výrobního procesu, nejenže omezujeme možnost, že vaše produkty budou zdrženy v důsledku nevyhovění předpisům, ale snižujeme také náklady na vývoj produktu a chráníme pověst vaší značky před rizikem poškození kvůli stažení výrobku.