Skip to Menu Skip to Search Kontaktujte nás Czech-Republic Webové stránky a jazyky Skip to Content

Společnosti, které obchodují v Kalifornii v USA, musí znát a vyhovět návrhu 65, zákonu o bezpečné pitné vodě a toxických látkách.

Naše služby v oblasti Kalifornského návrhu 65 (Prop 65) nabízí vaší organizaci analytické testování a poradenské služby pro hodnocení složení vašich výrobků a doporučení, jak si zajistit soulad s Prop 65.

Tento zákon obsahuje soupis více než 800 chemikálií, které jsou "státu známy, že způsobují rakovinu, vrozené vady nebo jsou jinak toxické z hlediska reprodukce". Soupis je aktualizován nejméně jednou ročně. Prop 65 má dopad na všechny spotřební výrobky prodávané nebo distribuované v Kalifornii, včetně textilu, obuvi, trvanlivého zboží, potřeb pro kutily, hraček, výrobků pro děti, kancelářského zboží, elektrického zboží / elektroniky a dalších.

Prop 65 je zákonem o právu spotřebitelů na informace. Pokud podniky nemají výjimku, nesmí osoby vystavit účinkům chemikálie ze soupisu, aniž by před tím vydaly "jasné a přiměřené varování" (varování Prop 65), ani vypouštět chemikálii ze soupisu do zdrojů pitné vody.

Můžeme Vám pomoci určit, zda jsou ve vašich výrobcích přítomny chemikálie uvedené v Prop 65, a poradit strategie, jak si zajistit vyhovění tomuto zákonu.  Sledujeme vývoj Prop 65 a jeho vypořádání - dohodu mezi stranami uvedenými ve vypořádání (strana, která není ve vypořádání uvedena, není tímto vypořádáním vázána).

V důsledku toho vám můžeme pomoci obchodovat v Kalifornii a informovat vás o vývoji v oblasti právních předpisů a politik týkajících se spotřebních výrobků. Takto vám umožňujeme zavést aktivní a komplexní program vyhovění pro vaše výrobky.

Nabízíme testování podle Prop 65 pro širokou řadu materiálů a výrobků včetně:

 • výrobků používaných ve výrobě a stavebnictví, zemědělských pesticidů a hliníkových lahví na vodu;
 • pouzder na kosmetiku a laptopy;
 • pouzder na CD / DVD a organizérů, výrobků určených na péči o děti, oděvů, kosmetiky a provazů;
 • léků;
 • elektrických výrobků a zařízení;
 • výrobků oční optiky a brýlí;
 • potravin, výrobků přicházejících do styku s potravinami, obuvi, nábytku, luxusního a dekorativního zboží;
 • výrobků ze skla a keramiky určených pro použití s potravinami i jiné použití;
 • rukavic;
 • nafukovacích konstrukcí;
 • klenotů, deníků a plánovačů, výrobků pro děti;
 • klíčenek a ozdob;
 • výrobků pro domácí zvířata;
 • materiálů z polyuretanové pěny ve výrobcích;
 • kancelářských výrobků;
 • slunečních brýlí;
 • tetování;
 • toaletních potřeb;
 • hraček.

Aby si firmy zajistily vyhovění zákonu Prop 65, musí poskytnout varování, pokud nemohou zajistit, že expozice chemikálií ze soupisu nepředstavuje pro chemikálie způsobující rakovinu "žádnou významnou úroveň rizika" nebo pro chemikálie způsobující vrozené vady nebo reprodukční poškození" žádnou pozorovatelnou úroveň dopadu".

Naše globální síť testovacích laboratoří znamená, že jsme schopni zajistit testování a poskytnout poradenství s cílem zajistit vyhovění Prop 65 a dalším globálním předpisům týkajícím se zakázaných látek kdekoli na světě.

Kontaktujte nás ještě dnes, abyste zjistili, jak mohou naše služby v oblasti kalifornského návrhu Prop 65 pomoci vaší organizaci.