Skip to Menu Skip to Search Kontaktujte nás Czech-Republic Webové stránky a jazyky Skip to Content

Služby testování těkavých organických sloučenin (VOC) od naší společnosti mohou zajistit, aby vaše produkty vyhověly mezinárodním požadavkům na VOC, které chrání životní prostředí a lidské zdraví.

V důsledku jejich potenciálního škodlivého dopadu na životní prostředí a lidské zdraví jsou VOC regulovány při výrobě mnoha produktů, zejména těch, které jsou určeny pro použití ve vnitřních prostorech, kde jejich koncentrace může být nejvyšší, ale také v barvách a lacích. Účinky VOC na životní prostředí zahrnují:

 • přímé účinky a následnou fotochemickou přeměnu na sekundární znečišťující látky,
 • tvorbu přízemního ozónu,
 • poškození materiálů a budov,

účinky VOC na lidské zdraví jsou spíše chronické povahy než akutní, ale mohou zahrnovat:

 • podráždění pokožky a očí,
 • respirační onemocnění,
 • bolest hlavy,
 • únavu,
 • rakovinu.

V důsledku toho se stále více zemí rozhodlo přijmout pokyny ke snížení koncentrací VOC ve spotřebních produktech. Musíte znát požadavky VOC u vašich produktů a zajistit, aby vyhověly.

Služby testování VOC poskytované společností SGS nabízí ověřené zkušenosti a odbornost. Provádíme:

 • Testování spotřebních produktů
  barev a inkoustů,
  nábytku a výrobků ze dřeva,
  obuvi a textilu,
  elektrických a elektronických zařízení,
  aerosolových výrobků.
 • Testování životního prostředí
 • Testování v oblasti automobilů
  stanovení kvality vzduchu vnitřního prostředí automobilů,
  zkoušení materiálu interiéru auta,

Zkoušení VOC u nábytku

Zkoušení VOC u nábytku může zajistit bezpečnější prostředí domovů a kanceláří. Provádíme:

 • zkoušky emisí formaldehydu u dřevěného nábytku a jeho součástí,
 • emisí formaldehydu a celkových emisí těkavých organických sloučenin (TVOC) u kancelářského nábytku, systémů a sedacího nábytku s nízkými emisemi,
 • upravené testování emisí VOC ze systémů kancelářského nábytku, jejich součástí a sedacího nábytku podle normy kupujícího,

Zkoušení VOC u barev a inkoustů

Inkousty a barvy testujeme podle uznávaných norem:

 • TVOC,
 • obsah vody, 
 • hustota,
 • vyjmutý obsah rozpouštědel.

Chcete-li se ujistit, že vyhovujete mezinárodním směrnicím a normám VOC, pak se na nás s důvěrou obraťte. Vzhledem k naší celosvětové přítomnosti v tomto průmyslu, síti laboratoří a zkušených zaměstnanců máme odbornost, kterou potřebujete, abyste zajistili, že vaše produkty budou vyhovující bez ohledu na to, kde ve světě je budete prodávat.

Kontaktujte nás ještě dnes a informujte se, jaké přínosy vám může zajistit naše odbornost v oblasti testování VOC.