Skip to Menu Skip to Search Kontaktujte nás Czech-Republic Webové stránky a jazyky Skip to Content

Služby SGS v oblasti bezpečného nakládání s výrobky pomáhají klientům vytvářet a udržovat procesy, které zajistí jakost a bezpečnost výrobků v průběhu celé výroby.

Klientům po celém světě pomáháme posilovat výkon jejich podniku a dosahovat stanovených cílů snižováním úrovně rizika v oblasti kvality a bezpečnosti výrobků. Daří se nám to díky:

  • zvyšování spokojenosti zákazníků a zvyšování prodejů
  • snižováním počtu vrácených výrobků a výrobků stažených z trhu;
  • omezením rizik soudních sporů vyvolaným vážnými zraněními

Ať už si naše služby v oblasti bezpečného a jakostního nakládání s výrobky objednáte jako součást našich komplexních inženýrských služeb v oblasti integrity výrobku, či jednotlivě, patří k nim:

  • účast v bezpečnostním výboru – ať už vám pomáháme vytvořit nový bezpečnostní výbor, podílíme se na činnosti zavedeného výboru nebo jen poskytujeme rady, naším cílem je zajistit, že rozhodnutí přijatá vaším výborem jsou informovaná a významně přispějí k vaší strategii řízení rizik

  • testovací protokoly – pomůžeme vám vytvořit podrobné popisy požadavků na testování výrobků pro pracovníky, dodavatele a laboratoře, aby vaše výrobky byly testovány v souladu se stejnými zákonnými standardy či standardy pro hodnocení rizik bez ohledu na to, kde nebo kdy testy probíhají

  • bezpečnostní příručka– je důležitou součástí řízení jakosti spotřebního zboží, a proto musí být aktuální, pokud jde o legislativu a nařízení a další důležité informace týkající se hodnocení rizik. Pomůžeme vám vytvořit novou příručku nebo vám poskytneme pomoc při aktualizaci vaší současné příručky.

  • školení– bez odpovídajícího školení nebudou vaši pracovníci používat vaše procesy a nástroje v oblasti jakosti a bezpečnosti správně. Naše školicí programy přizpůsobíme tak, aby vyhovovaly potřebám vašeho podniku a obsahovaly takové náměty, jako shoda/směrnice, bezpečnost, zajištění jakosti a sociální odpovědnost 

Společnost SGS je světová jednička, pokud jde o služby v oblasti hodnocení rizik. Naše inženýrské služby zaměřené na integritu výrobku vám pomohou snížit rizika ohrožující jakost a bezpečnost vašich výrobků a povedou ke zdokonalení obchodních postupů, díky nimž váš podnik získá konkurenční výhodu tolik potřebnou v dnešním konkurenčním obchodním prostředí.