Skip to Menu Skip to Search Kontaktujte nás Czech-Republic Webové stránky a jazyky Skip to Content

Osvojení principů nařízení REACH ve vašem podniku vyžaduje pochopení příslušných rolí a odpovědností.

Proto jsme v SGS připravili řadu školicích programů k šíření povědomí o nařízení REACH.

Všichni výrobci, dovozci, distributoři a následní uživatelé chemických látek musí být kompletně obeznámeni s tím, jaký dopad má REACH na jejich podnikání a dodavatele. Díky našim odborným znalostem týkajícím se nařízení REACH a síti místních odborníků na našich školeních pochopíte rámec tohoto nařízení a vypracujete si díky nim strategii pro jeho plnění.

Jsme také schopni zajistit ve vaší firmě školicí kurzy na téma nařízení REACH přizpůsobené vašim konkrétním potřebám. Tyto kurzy zahrnují nejen všeobecný přehled, ale zabývají se i konkrétními problémy klíčového odvětví či dodavatelského řetězce. Pro vaši síť dodavatelů můžeme uspořádat i seminární programy REACH.

Díky našim školicím programům ve vaší organizaci pochopíte přímé i nepřímé požadavky nařízení REACH a zavedete strategii ke splnění zákonných povinností. Účastníci se také dozvědí, jaké má toto nařízení důsledky na technické a obchodní úrovni.

Využijte našich služeb školicích programů REACH a zajistěte, aby členové vašeho týmu rozuměli, jaké mají na základě ustanovení tohoto nařízení role a povinnosti.