Skip to Menu Skip to Search Kontaktujte nás Czech-Republic Webové stránky a jazyky Skip to Content

Služby schvalování podle značky E od společnosti SGS vám pomohou splnit mezinárodní předpisy pro typové zkoušky vozidel, vydané Evropskou hospodářskou komisí (EHK).

Komise EHK je součástí OSN, s členy pocházejícími z EU i mimo ni. Proto, pokud zamýšlíte prodávat vozidla nebo jejich součásti na trzích členů EHK, je obdržení certifikační značky E a typového schválení EU stejně důležité.

Můžeme hodnotit vozidla, systémy a součásti vaším jménem a připravit zprávy z testování, které potřebujete pro podání žádosti o schválení. Můžeme také vydat typová osvědčení a potvrdit tak, že vaše produkty jsou v úplném souladu s odpovídajícími standardy a předpisy.

Jsme schopni provádět více než 200 národních a mezinárodních testovacích postupů, včetně následujících:

  • rámcové směrnice ES 2007/46/ES pro
    • vozidla třídy M (osobní vozidla, autobusy),
    • vozidla třídy N (nákladní vozidla),
    • vozidla třídy O (přívěsy)
  • a rámcové směrnice ES 2002/24/ES pro
    • vozidla třídy L (motocykly a lehká tří- nebo čtyřkolá vozidla).

Kromě toho jsou naši odborníci ve stálém styku s různými schvalovacími orgány a hrají aktivní úlohu v obchodních orgánech a výborech, které pracují na předpisové agendě. To znamená, že si jsme vědomi nejnovějších trendů a vývoje a můžeme sdílet tyto informace s vámi - zajistit tak shodu s technickými požadavky vašich cílových trhů.

Chcete-li se dozvědět další informace o tom, jak vám mohou naše služby schvalování podle značky E pomoci splnit požadavky mezinárodních předpisů, kontaktujte společnost SGS.