Skip to Menu Skip to Search Kontaktujte nás Czech-Republic Webové stránky a jazyky Skip to Content

Certifikace podle světové normy BRC pro spotřební zboží od společnosti SGS; projevte svůj závazek vyrábět bezpečné, funkční a legální produkty.

Certifikace podle světové normy BRC pro spotřební zboží umožňuje každé organizaci zapojené do výroby spotřebního zboží prokázat závazek výroby bezpečných, funkčních a legálních produktů. Zákazníci certifikaci pravidelně vyžadují v rámci postupů schvalování jejich dodavatelů. Jsme schváleni ze strany BRC k nabídce certifikace v oblasti jejich normy bezpečnosti.

Proč si zvolit certifikaci podle světové normy BRC pro spotřební zboží od společnosti SGS?

Certifikace podle světové normy BRC pro spotřební zboží od společnosti SGS vám pomůže splnit očekávání zákazníků v oblasti bezpečnosti spotřebního zboží tím, že prokážete, že vaše organizace má plány, programy a systémy požadované světovou normou BRC. Patří k nim:

  • systém řízení rizik pro zajištění, že produkty plní požadavky na řádný návrh, funkčnost a legislativní požadavky,
  • systém řízení jakosti, který obsahuje organizační a řídicí politiky potřebné k zavedení rámce pro splnění normy BRC,
  • procesní kontroly návrhu a provozních podmínek potřebných pro výrobu bezpečných a legálních výrobků, které řídí rizika ošetřená v osvědčených výrobních postupech,
  • nejvyšší vedení zavázané poskytovat dostatečné zdroje pro splnění normy BRC.

Globální lídr v oblasti certifikačních služeb

Díky naší celosvětové síti vám můžeme nabídnout certifikaci bez ohledu na to, kde vy nebo vaši dodavatelé působíte, a to v každém stupni mezinárodního dodavatelského řetězce. Naši auditoři mluví místním jazykem a jsou obeznámeni s místní kulturou. Právě oni vám pomohou zajistit, abyste vy a vaši dodavatelé dodrželi řádné postupy řízení bezpečnosti a splnili požadavky normy BRC.

Obraťte se na nás již dnes, abyste se dozvěděli podrobnosti k nabídce certifikace v oblasti globální normy BRC pro spotřební zboží.