Skip to Menu Skip to Search Kontaktujte nás Czech-Republic Webové stránky a jazyky Skip to Content

Certifikace solárních systémů prováděná SGS je dokladem kvality vašich FV modulů a je zárukou toho, že splňujete mezinárodní standardy.

Prokázání kvality FV modulů není jen průmyslovým požadavkem, ale je důležité i pro klid vašich klientů. Pokud dokážete, že vaše moduly splňují požadavky na solární energii, pak vaši klienti mohou očekávat, že se jim jejich investice do vašeho výrobku vrátí.

Zajištění kvality z jednoho místa

U nás v SGS máme účelové laboratoře pro testování výkonu, trvanlivosti a bezpečnosti FV modulů a jejich shody se zákonnými předpisy v souladu s normami IEC. Cílem našeho programu certifikace solárních systémů je poskytnout vám prodejní argument a potvrzení, že nezávislá třetí strana provedla test kvality vašich výrobků.

K nejběžnějším standardům pro FV moduly patří:

 • IEC 61730:2004 část 1 a 2 jsou bezpečnostní normy pro všechny technologie týkající se modulů
 • IEC 61215:2005 se vztahuje na krystalické křemíkové moduly a kvalifikace typů
 • IEC 61646:2008 se týká výkonu tenkovrstvých modulů a kvalifikace typů.

K našim službám v oblasti testování FV modulů v souladu s normami IEC například patří:

 • měření výkonu při standardních zkušebních podmínkách (STC),
 • chování při nízké intenzitě slunečního svitu,
 • výkon při jmenovité provozní teplotě článku (NOCT),
 • hodnocení výkonu v přímořském prostředí (solná sprška) a v prostředí korozivního plynu (NH3)
 • měření teplotních koeficientů,
 • klimatické texty (vlhké horko; tepelný cyklus, vlhká námraza)
 • předpřípravné zkoušky ultrafialovým (UV) zářením,
 • zkoušky odolnosti vůči místnímu přehřátí,
 • zkoušky mechanického zatížení,
 • push testy
 • zkoušky nárazem kroupy,
 • zkoušky elektrické bezpečnosti,
 • zkoušky ztrátového proudu v podmínkách za mokra
 • zkoušky izolace,
 • zkoušky propojení k zemi
 • zkoušky velikosti ozáření v exteriéru
 • zkoušky nárazového napětí
 • zkouška pomocí elektroluminiscence a infračerveného (IR) záření
 • inspekce v továrně;

Naše globální znalosti, odbornost a moderní zařízení pro solární technologie vám pomohou zajistit vyvinutí ještě lepších solárních výrobků, jež jsou obchodovatelné po celém světě. Náš tým expertů může provádět testy přizpůsobené vašim potřebám, a na rozdíl od jiných testovacích laboratoří jsme schopni poskytovat služby v průběhu celého hodnotového řetězce odvětví FV.

V případě našich testování si můžete být jisti, že jde o spolehlivé a přesné služby. Jsme flexibilní, dokážeme se přizpůsobit vašim potřebám a můžeme vám své služby nabídnout obratem.

 • Krystalické moduly: 3,5 měsíce testování, certifikace jeden týden po vyhotovení všech dokumentů
 • tenkostěnné moduly: až 5 měsíců testování, certifikace jeden týden po vyhotovení všech dokumentů

Obraťte se na nás a dozvíte se, jak vám můžeme pomoci vyhovět mezinárodním normám a zda byste snad mohli mít prospěch z našich služeb v oblasti na míru šitého testování a certifikací solárních systémů.